Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Ontwikkeling van een zelfredzaamheidsverzekering in Brussel

Na de beleidsvoorbereidende studie uit 2016 had deze studie tot doel de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie te begeleiden bij de concrete ontwikkeling van een zelfredzaamheidsverzekering in het Brussels Gewest. Het onderzoek omvatte drie luiken:

– een analyse van de behoeften om een duidelijker afbakening te maken van de behoeften die in dit kader relevant zijn, om de profielen van potentiële begunstigden vast te stellen en de kosten van enkele potentiële pakketten van diensten voor te stellen. 

– een actuariële analyse, die in kaart brengt wat de financieringsmogelijkheden zijn onder de diverse scenario’s die voortvloeien uit de behoefteanalyse.

– juridische en legistieke bijstand: het begeleiden van het wetgevende traject dat gepaard gaat met de invoering van een zelfredzaamheidsverzekering (opstellen van een voor-voorontwerp van ordonnantie).

Scroll naar boven