Spring naar content

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Over het BSI

Het BSI speelt een integrerende rol inzake academische kennis over Brussel en is de draaiende motor van een veel uitgebreider netwerk. Z'n leden en partners vormen samen een omvangrijke kritische massa op een relatief klein grondgebied.

Het Brussels Studies Institute (BSI) is in 2012 ontstaan als antwoord op de wens van academici om meer samen te werken om de complexiteit van de Brusselse realiteit beter te begrijpen en bekend te maken bij onderzoekers, maar ook bij actoren op het terrein en bij het grote publiek.

Het BSI is een uniek partnerschap rond het thema urban knowledge.

Het ondersteunt wetenschappelijk onderzoek over Brussel en moedigt hiebij een geïntegreerde, meertalige en multi-disciplinaire aanpak aan.

Vind alle info over onze recentste projecten en het nieuws uit het BSI-netwerk in onze nieuwsbrieven

 

  • Het platform voor onderzoek over Brussel sinds 2012
  • 5 universiteiten
  • 57 onderzoekscentra
  • Meer dan 350 onderzoekers
  • Een interdisciplinaire aanpak

Het BSI speelt een rol in elke schakel van de kennisketen over en voor Brussel: van het bijeen brengen van actoren met het oog op de ontwikkeling van geïntegreerde kennis, tot de verspreiding en valorisatie ervan.

Om deze activiteiten tot een goed einde te brengen, mobiliseert het BSI telkens een team van onderzoekers met uiteenlopende profielen (wat betreft universiteit, discipline en taal) om zo de stedelijke/metropolitane uitdaging of het maatschappelijk probleem in kwestie te analyseren vanuit verschillende invalshoeken, maar met een gemeenschappelijk referentiekader. Deze multiperspectieve aanpak verrijkt niet alleen de geproduceerde inhoud, maar laat ook toe de resultaten beter te verspreiden door verschillende netwerken te mobiliseren:

ONDERZOEK

Het BSI produceert geïntegreerde kennis over Brussel

Het BSI brengt onderzoeksgroepen van verschillende instellingen, talen en disciplines samen om een antwoord te formuleren op de vele vragen die de maatschappelijke uitdagingen van het stadsgewest oproepen.

DISSEMINATIE EN DOCUMENTATIE

Het BSI centraliseert en ontwikkelt naslagwerken over Brussel

Het BSI heeft zich tot doel gesteld zoveel mogelijk mensen in staat te stellen zich op een eenvoudige en betrouwbare manier te informeren over de realiteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

ACTIVITEITEN & DEBATTEN

Het BSI organiseert publieke evenementen

Het BSI organiseert een hele reeks evenementen rond thema's die relevant zijn voor de academische wereld, de politieke agenda en het maatschappelijk debat.

Het BSI is de bezieler van een ecosysteem omtrent Brusselonderzoek

bsi01

Het BSI werkt intensief samen met haar zusterorganisatie Brussels Studies, het open-acces wetenschappelijk tijdschrift over Brussel. Via zijn vormings- en debatinitiatief Brussels Academy, organiseert het BSI ook lessenreeksen, debatten en vormingen voor diverse publieken.

Het BSI is de gepriviligieerde partner van de intra-universitaire netwerken voor stads-/Brusselstudies: Ebxl (ULB), BCUS (VUB), l'IRIB (USL-B), LUSI (KUL) en Louvain4city (UCLouvain).

bsi02

Het BSI verenigt 57 onderzoekscentra die verbonden zijn aan acht instellingen voor hoger onderwijs, samen goed voor meer dan 350 onderzoekers uit een breed scala aan disciplines.

De sleutelmomenten

in de oprichting van het BSI

BSI projecten

2 april 2019
Het BSI heeft zowat 45 projecten (afgerond of nog lopend) in haar portfolio zitten, gefinancierd door meer dan 30 publieke, parapublieke en private financiers.

1 maart 2019

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Innoviris kennen een nieuwe beheersovereenkomst voor drie jaar toe.

Het BSI vandaag

1 januari 2019

Het BSI is nu een netwerk van 29 aangesloten onderzoekscentra, die verbonden zijn aan 8 hoger onderwijsinstellingen (ULB, VUB, USL-B, UCL, KUL, Odisee, ICHEC, UQAM).

1 maart 2016

De regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Innoviris kennen een beheersovereenkomst voor drie jaar toe.

BSI-citydev.brussels leerstoel

1 februari 2016

Lancering van de allereerste interuniversitaire leerstoel BSI – citydev.brussels met als titularis Prof. Patrick Le Galès (Sciences Po).

BSI Synthesenota’s

1 augustus 2013

Het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies en het BSI lanceren het allereerste nummer van de reeks “BSI synthesenota’s. Die overzichtsartikels worden geschreven door een team van co-auteurs en handelen over een transversaal Brussels thema. In het eerste nummer was het onderwijs in Brussel het thema.

Oprichting van Brussels Academy

1 januari 2013

In 2013 wordt Brussels Academy opgericht als een spin-off van het BSI om het niet-academische opleidingsaanbod over Brussel te versterken. Brussels Academy biedt off-campus een reeks gratis cursussen en lezingen aan, onder andere in het cultureel centrum van Molenbeek (een van de 19 gemeenten van het BHG). Daarnaast wordt op vraag ook een (betalend) vormingsaanbod op maat gedaan. Brussels Academy is samen met Brussels Studies één van de zusterorganisaties van het BSI.

De Nacth van de Kennis over Brussel 2012

1 november 2012

In samenwerking met het Kaaitheater (erg gewaardeerd voor haar steun) organiseert het BSI de allereerste editie van de Nacht van de Kennis over Brussel, een presentatie-carrousel met snedige tussenkomsten van 14 minuten over Brussel. Debatten en muziek zorgen voor afwisseling.

Laten we beginnen

1 januari 2012

Het BSI gaat daadwerkelijk van start met een heel klein kernteam, dankzij een opstartsubsidie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en Innoviris.

Oprichting van het BSI : ULB, VUB en USL-B

1 december 2010

Met het ondertekenen van een kaderovereenkomst door de rectoren van de Université libre de Bruxelles, de Vrije Universiteit Brussel en de Facultés universitaires St. Louis (nu Université Saint-Louis – Bruxelles) iet het Brussels Studies Institute officieel het licht.

Oprichting van het tijdschrift Brussels Studies

1 januari 2006

In 2006 gaat Brussels Studies, het open access wetenschappelijk tijdschrift voor onderzoek over Brussel, van start. Brussels Studies biedt  onderzoekers een kanaal om de resultaten van hun onderzoek over Brussel voor te stellen en biedt aan z’n lezers een reeks artikelen die toegankelijk zijn voor een niet-gespecialiseerd publiek en die handelen over onderwerpen die op dat moment bestudeerd en bediscussieerd worden in de onderzoekswereld. Het tijdschrift zal, samen met Brussels Academy, één van de zusterorganisaties worden van het BSI.

Scroll naar boven