Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Naar een Brusselse zelfstandigheidsverzekering

Het regeerakkoord van de GGC voor de legislatuur 2014-2019 voorzag in de “invoering van een zelfstandigheidsverzekering die de keuze om zelfstandig te blijven wonen moet ondersteunen”, in het bijzonder van de bejaarden in staat van afhankelijkheid. Dit plan kaderde binnen de overheveling van de bevoegdheid omtrent de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden naar de gemeenschappen, naar aanleiding van de zesde Staatshervorming. 

In opdracht van de GGC voerde het BSI een beleidsvoorbereidende studie uit, bestaande uit volgende drie luiken:

Binnen een eerste luik werden een aantal juridische vragen onderzocht, met name omtrent de bevoegdheid van de GGC terzake, de financiering, het personele toepassingsgebied, de impact van het recht op de interne markt en de vrijheid van ondernemerschap en de impact van de verplichting voor de GGC om de sociale rechten na te leven van de personen onder haar rechtsbevoegdheid. 

Een tweede luik gaat, o.b.v. literatuur enerzijds en focusgroepen anderzijds dieper in op een aantal demografische, maatschappelijke en institutionele veranderingen en bespreekt allerlei deelaspecten die belangrijk zijn bij het uitwerken van zo’n zelfstandigheidsverzekering. 

Het derde luik tenslotte presenteert een reeks simulaties die een licht werpen op de haalbaarheid van een Brusselse zorgverzekering.

Scroll naar boven