Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

‘Vaccessible’: sensibilisering voor vaccinatie

In augustus heeft het BSI van de COCOM de opdracht gekregen het project ‘Vaccessible’ te begeleiden, omtrent het sensibiliseren van Brusselaars voor vaccinatie voor COVID-19. Het project ‘vaccessible’ wil aan de hand van de verschillende vaccinatie-initiatieven die in het Brussels Gewest lopen (via lokale antennes, huisartsen, Vaccibussen, SPOQ en Buurt Actie Relais (RAQ), opbellen van 65+’ers) de belangrijkste drempels en hefbomen in kaart brengen rond de COVID-19- vaccinatie.

Voor dit project worden twee methodes ingezet. In een eerste fase werden een reeks kwalitatieve semi-gestructureerde interviews afgenomen van verantwoordelijken van de verschillende types initiatieven, waaronder apothekers, lokale vaccinatie-eenheden, gemeenteambtenaren en artsen. De interviews brengen onder andere in kaart hoe de deelnemers het vaccinatie-probleem in hun gemeente zien, hoe ze hun project uitgewerkt hebben en hoe ze het resultaat van hun actie inschatten. In een tweede fase worden focusgroepen georganiseerd waarin de deelnemers gevraagd wordt te reflecteren op de verzamelde ervaringen om na te gaan hoe de acties verder kunnen verbeterd worden teneinde de Brusselaars maximaal te sensibiliseren voor de COVID-19-vaccinatie. 

Tot slot zal samen met de opdrachtgever een boordtabel uitgewerkt worden met zowel kwantitatieve als meer kwalitatieve indicatoren, die de opdrachtgever moet toelaten om de acties ook nadien verder op te volgen en te evalueren.

Het verslag is hier beschikbaar of op de Gemeenschappelijke Gemeenschapscomissie.

Scroll naar boven