Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Voorzieningen voor en noden van mensen met een beperking

Deze zomer lanceerde het BSI in samenwerking met het Centre de Droit Public et social (CDPS, ULB), het Département d’Économie Appliquée (DULBEA, ULB), het centrum Autisme en Contexte – Théorie et Expérience (ACTE, ULB) en het Kenniscentrum Welzijn Wonen Zorg, een onderzoek in opdracht van de COCOF en COCOM om de vraag naar en de dienstverlening voor mensen met een beperking in Brussel in kaart te brengen. 

Sinds de zesde staatshervorming zijn in Brussel bijna alle overheidsniveaus (de federale staat, COCOM, COCOF, VG, FWB) betrokken bij de ondersteuning van personen met een beperking. Gezien de veelheid aan bevoegde instanties en soorten voorzieningen was er dan ook behoefte aan een duidelijk overzicht van de diensten voor personen met een beperking in Brussel.

De opdracht van het BSI bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt een  juridische analyse gepresenteerd van het institutioneel en materieel recht van mensen met een beperking, waarna een inventaris werd opgemaakt van alle diensten* voor mensen met een beperking die momenteel in het BHG aanwezig zijn (zowel ondersteunende diensten, opvang- en huisvestingsstructuren, aangepaste werkbedrijven, dagcentra, onderwijs, enz.), alsook het profiel van de gebruikers van deze diensten (bijvoorbeeld op basis van handicap, woonplaats, leeftijd, geslacht, enz.). Daarbij werd ook aandacht besteed aan eventuele obstakels die mensen ondervinden, zoals financiële drempels of wachtlijsten. Ontdek hier de synthese van het eerste luik van dit project (fr) Het tweede deel heeft de behoeften van personen met een beperking in kaart gebracht, met een bijzondere aandacht voor personen met een autismespectrum-stoornis. Op basis van deze twee luiken zullen tenslotte een reeks aanbevelingen geformuleerd worden voor het beleid rond personen met een beperking. Ontdek hier de synthese van het tweede luik van dit project (fr).

Vind het volledige kadaster hier terug:

– Eerste luik

– Tweede luik

*De focus van dit onderzoek ligt op het aanbod aan Franstalige zijde + het tweetalige aanbod. Een studie over vraag en aanbod aan Nederlandstalige zijde werd vorig jaar afgerond door VUB- Kenniscentrum WWZ.

Scroll naar boven