Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Territoriale diagnose

Het BSI ondersteunt het Brusselse Instance Bassin EFE bij het opstellen van een territoriale en sociaal-economische diagnose van het Brussels Gewest. Het is de bedoeling deze Brusselse diagnose uit te breiden met de relaties die het gewest heeft met haar periferie inzake economische activiteit, en dus ook qua werkgelegenheid en de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Deze ondersteuning neemt de vorm van een dubbele synthese aan. Enerzijds is het de bedoeling om door het opstellen van korte samenvattende teksten elementen te extraheren en samen te vatten die nuttig zijn voor het bepalen van een relevant diagnostisch gebied voor beleidskwesties op vlak van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, en anderzijds om kaarten op te stellen ter ondersteuning van de besluitvorming.

Deze opdracht bestaat uit vier delen:

  • In het eerste deel wordt een synthese gemaakt van de verschillende manieren waarop de periferie (“rand” in het Nederlands) gedefinieerd en sociaal-economisch getypeerd wordt, voornamelijk maar niet uitsluitend gebaseerd op Nederlandstalig werk over dit onderwerp.
  • In het tweede deel wordt een synthese gemaakt van de verschillende definities van de Brusselse werkgelegenheidszone en de Brusselse schoolpendelzone, met bijzondere aandacht voor de uitgaande pendel.
  • In het derde deel wordt de kwestie van de territorialisering van het opleidingsbeleid per bassin onderzocht. Via een analyse van de geografie van de economische sectoren op nationaal niveau wordt nagegaan of er activiteitensectoren zijn die gekenmerkt worden door een specifieke geografie, waarvoor een aanpak per sector mogelijk relevanter is.
  • In het vierde deel wordt een synthese gemaakt van de bevindingen inzake de verschillende vastgestelde Brusselse werkgelegenheids- en recruteringsgebieden. Deze synthese moet de gegenereerde gegevens helpen kaderen en IBEFE ondersteunen bij het gebruik ervan.

Scroll naar boven