Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Territoriale diagnose

Het BSI ondersteunt het Brusselse Instance Bassin EFE bij het opstellen van een territoriale en sociaal-economische diagnose van het Brussels Gewest. Het is de bedoeling deze Brusselse diagnose uit te breiden met de relaties die het gewest heeft met haar periferie inzake economische activiteit, en dus ook qua werkgelegenheid en de behoefte aan gekwalificeerde arbeidskrachten.

Deze ondersteuning zal de vorm aannemen van een dubbele synthese. Enerzijds is het de bedoeling om door het opstellen van korte samenvattende teksten elementen te extraheren en samen te vatten die nuttig zijn voor het bepalen van een relevant diagnostisch gebied voor beleidskwesties op vlak van onderwijs, opleiding en werkgelegenheid, en anderzijds om kaarten op te stellen ter ondersteuning van de besluitvorming.

Deze opdracht zal uit vier delen bestaan:

In het eerste deel zal een synthese worden gemaakt van de verschillende manieren waarop de periferie (“rand” in het Nederlands) gedefinieerd en sociaal-economisch getypeerd wordt, voornamelijk maar niet uitsluitend gebaseerd op Nederlandstalig werk over dit onderwerp.

In het tweede deel zal een synthese worden gemaakt van de verschillende definities van de Brusselse werkgelegenheidszone en de Brusselse schoolpendelzone, met bijzondere aandacht voor de uitgaande pendel.

In het derde deel zal de kwestie van de territorialisering van het opleidingsbeleid per bassin worden onderzocht. Via een analyse van de geografie van de economische sectoren op nationaal niveau zal nagegaan worden of er activiteitensectoren zijn die gekenmerkt worden door een specifieke geografie, waarvoor een aanpak per sector mogelijk relevanter is.

In het vierde deel zullen de verschillende analyses worden gebundeld en gekruist én worden vergeleken met het administratieve kader waarbinnen het onderwijs-, opleidings- en werkgelegenheidsbeleid vorm kijgt, ten einde een relevant kader voor te stellen waarbinnen deze kwesties kunnen aangepakt worden.

Scroll naar boven