Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Project Steenweg: meer dan een voetgangersboulevard

“De “Steenweg” is de naam van het centrale wegdeel van het middeleeuwse wegennet tussen de Vlaamsepoort en de Naamsepoort. Van bij zijn oorspronkelijke aanleg tot de negentiende eeuw, was dit de hoofdverkeersader tussen de havenwijk, de Grote Markt en het paleis, evenals het hart van het uitgebreide wegennet tussen Brussel en de overige Belgische en Europese steden. Daarna veranderde deze weg sterk door de grote werken van de negentiende en twintigste eeuw.

Vandaag de dag vormt de Steenweg nog steeds de belangrijkste ruimtelijke verbinding tussen het westen en oosten van de stad, de beneden- en bovenvallei, langs de metrolijn. Het verbindt een belangrijk aantal structuren : de Gentsesteenweg, de Sint-Katelijnewijk, de Beurs, de Grote Markt, het Centraal Station, de Kunstberg, het Koningsplein, de Gulden Vlieslaan, Matonge en de Elsensesteenweg. Dit bijzondere historische erfgoed maakt de Steenweg tot een van de belangrijke strategische assen voor de herontwikkeling van het metropolitane stadscentrum. Dit geldt des te meer nu het Gewestelijke mobiliteitsplan GoodMove de ambitie heeft om er de belangrijkste “voetgangersboulevard” van te maken in de richting oost-west. Om dit idee uit te werken belastte perspective.brussels het BSI-BCO in 2019 met een wetenschappelijke begeleidingsopdracht voor de realisatie van een diagnose, de formulering van een aanbesteding voor opdrachten voor “ontwerpend onderzoek” en de opvolging van deze studies.”

Scroll naar boven