Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Leegstand voorspellen aan de hand van administratieve gegevens

Tot voor kort was er erg weinig geweten over de omvang van het aantal leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG). In opdracht van Brussel Huisvesting heeft het BSI, in samenwerking met het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO, VUB) et het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (IGEAT, ULB), nagegaan of het mogelijk is om door het koppelen van bestaande administratieve gegevens, een voorspelling te maken van de kans dat een concrete woning in het BHG leegstaat. Concreet leverde het koppelen van 4 databases (m.n. het kadaster, het rijksregister, de Kruispuntbank van Belgische Ondernemingen en gegevens over laag waterverbruik (Vivaqua)) in combinatie met terreincontroles door de administratie bij een willekeurige steekproef van 5 000 gebouwen, de basis voor een bruikbaar model. Een leegstaande wooneenheid kan in dit opzicht begrepen worden als een wooneenheid zonder gedomicilieerden, met laag waterverbruik, waar eventueel een bedrijf gevestigd is…

Nood aan unieke woningidentificator

Het koppelen van de verschillende datasets was geen sinecure. Bij gebrek aan een unieke woningidentificator, gebruikt elk databestand dat informatie bevat over wooneenheden namelijk een eigen identificator, in de praktijk het adres. De manier waarop deze adressen echter in de bestanden voorkomen verschilt sterk, met als gevolg dat het koppelen van de verschillende bestanden een enorm werk was.

Leegstandsdetectietool

Een handig bijproduct van het succesvol schatten van een aantal leegstandsmodellen, is de ontwikkeling van een leegstandsdetectietool die toelaat het risico op leegstand te voorspellen. Dit laat de betrokken administratie toe veel gerichter te werk te gaan bij het opsporen van leegstaande woningen.

Schatten van aantal leegstaande woningen

Op basis van deze studie kunnen tenslotte ook schattingen gemaakt worden van het aantal leegstaande woningen in het BHG. De analyses suggereren wel dat wat soms wordt geïnterpreteerd als een leegstaande woning, in feite een gebruikte woning is, maar dan één zonder gedomicilieerden (denk aan toeristische accommodatie) of een woning die gebruikt wordt voor niet-residentiële doeleinden. Het ’juiste’ gebruik van woningen stimuleren lijkt daarom evenzeer belangrijk. Hiermee rekening houdend, suggereert het model dat het BHG zo’n 700 à 9 000 woningen telt die ‘leegstaan’ zonder geldige reden (‘sanctioneerbare leegstand’). Deze studie is, voor zover we weten, de eerste die het niveau van leegstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest schat op basis van een willekeurige steekproef.

Scroll naar boven