Spring naar content

Oproep tot kandidaturen

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Oproep tot kandidaturen : BSI Student Thesis Awards 2019

In 2016 lanceerde het Brussels Studies Institute haar Student Thesis Awards, jaarlijkse prijzen voor uitstekende eindverhandelingen over Brussel. De laureaten ontvangen een geldprijs van 2.000 EUR en begeleiding in het kader van een eventuele peer-reviewed publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies. Op een publiek evenement presenteren studenten die door de jury geselecteerd werden hun onderzoek en worden de laureaten geproclameerd.

Dit jaar kan het BSI opnieuw verschillende verhandelingen onderscheiden, dankzij de steun van zijn partners, de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie.

Om te solliciteren moeten de kandidaten hun dossier voor 20 december 2018 insturen (info@bsi-brussels.be). Het dossier is samengesteld uit een curriculum vitae, een samenvatting van de eindverhandeling van maximum 2 bladzijden en drie papieren exemplaren en een elektronische versie van de eindverhandeling (inclusief eventuele bijlagen). De promotor van de verhandeling dient in een begeleidende brief aan te geven waarom hij/zij de kandidatuur ondersteunt en de eindverhandeling van hoge kwaliteit acht. De eindverhandeling dient opgesteld te zijn in het Frans, Nederlands of Engels. Er is geen enkele beperking wat betreft discipline.

De volledige wedstrijdregels zijn beschikbaar op de BSI-website. Voor vragen kunnen kandidaten en hun promotors contact opnemen met info@bsi-brussels.be

In 2016 lanceerde het BSI zijn BSI Student Thesis Awards, jaarlijkse prijzen die een uitmuntende eindscriptie over Brussel belonen. De winnaars krijgen een bedrag van € 2.000,- en een gepersonaliseerde opvolging in het kader van een mogelijke peer-reviewed publicatie in het wetenschappelijke tijdschrift Brussels Studies. Tijdens een publieksevenement krijgen de door de jury geselecteerde studenten ook de kans om hun onderzoek voor te stellen.

Dit jaar kan de ISB verschillende prijzen uitreiken voor een eindverhandeling over Brussel, dankzij de steun van de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de Commissie communautaire française (COCOF).


Scroll naar boven