Spring naar content

Vidéo

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Chair BSI-citydev.brussels 2022: “Gender planning in stadsontwikkeling”

Gender planning is een holistische, doelgroep georiënteerde aanpak en een strategie voor kwaliteitsbeoordeling van planningsbeslissingen. Haar doel is onevenwicht te verkleinen en meer te focussen op de noden van kwetsbare groepen. Naast een onderscheid op basis van biologische sekse omhelst het Gender Plus concept eveneens de verscheidenheid aan sociale rollen zoals zorggevers en -krijgers, maar ook aan levensfases, leeftijdsgroepen, culturele patronen en sociale achtergronden. Al deze groepen en hun dagelijkse levens verschillen op vlak van de hoeveelheid betaalde en onbetaalde arbeid, hun inkomen, hun vrijetijdsbesteding en mobiliteitspatronen en condities, hun angst voor misdaad en de waarschijnlijkheid waarmee ze het slachtoffer worden van geweld en seksueel geweld.

Het zogenoemde Gender Plus-concept in planningsprocessen houdt rekening met de noden van zij die vaak over het hoofd worden gezien. Het systematisch in overweging nemen van en de beoordeling en meting van de impact op specifieke gebruikersgroepen in de verschillende fases van het planningsproces is een van de sterktes van het concept.  Het belangrijkste doel is tegemoet te komen aan de huidige vragen naar ruimte en op die manier komen tot een meer flexibele, aanpasbare, veiligere en fair verdeelde ruimte. Gender sensitieve planning helpt planologen om meer rekening te houden met de alledaagse noden van verschillende groepen en om bewust te zijn van de diversiteit van de verschillende doelgroepen. Het helpt planologen eveneens om hun blinde vlekken te verkleinen en om noden en problemen te zien die vroeger niet gezien werden, hetgeen hen in staat stelt om te reageren met adequate ruimtelijke oplossingen. Gender sensitieve planning ondersteunt een holistisch multidisciplinair planningsproces, alsook methodologische innovatie.

De inaugurele lezing zal het concept, de geschiedenis en het kader beschrijven van Gender Planning als een effectieve methode voor kwaliteitsbeoordeling. De vraag hoe een stedelijk weefsel te creëren op een holistische, gender responsieve en inclusieve manier zal voornamelijk beantwoord worden met praktijkvoorbeelden uit Wenen maar ook met referenties naar internationale voorbeelden.

Titularis


Eva Kail is een van de leidende deskundigen wat betreft Gender Planning in Europa. Ze werkt bij het ‘Competence Centre Overall Urban Planning, Smart City Strategy, Participation, Gender Planning’ van de Stad Wenen. Als stedenbouwkundige binnen de Executive Group for Construction and Technology coördineerde ze ongeveer zestig pilootprojecten met betrekking tot huisvesting, mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling en sociale infrastructuur. De focus van haar werk ligt op het ondersteunen van een maatschappelijk gevoelige, doelgroep georiënteerde planningscultuur voor de veelvuldige stedelijke planningsprocessen van een snel groeiende stad.

Ze was co-redacteur van het Weense Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development (2013), dat voornamelijk gebaseerd is op de tools en criteria die over de jaren heen in Wenen ontwikkeld werden. Daarnaast gaf ze ook gendervormingen voor multilaterale ontwikkelingsbanken. Ze was eveneens peer reviewer voor het Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design gepubliceerd door de World Bank Group in 2020 en maakte deel uit van het kernteam achter de publicatie “Fair Shared City: Guidelines for Socially Inclusive and Gender-Responsive Residential Development” (Asian Development Bank, 2022).

 

Scroll naar boven