Spring naar content

Vidéo

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Chair BSI-citydev 2022 – Lesson two: Gender responsive blocks and buildings

Door middel van een analyse van de drie meest bekende stedelijke ontwikkelingsgebieden in Wenen werden in een discussie van stakeholders de beste blokstructuren geïdentificeerd met het oog op de bruikbaarheid en aantrekkelijkheid van open ruimtes. In deze tweede les wordt ingegaan op hun ontwerpeigenschappen en hun stedelijke parameters. Modelblokken tonen de impact van verschillende gunstige parameters.

De les gaat zowel in op de traditionele gerichtheid op de noden van een kerngezin met inbegrip van het zorgtaken perspectief, als op andere vormen van gezinsstructuren en types huisvesting en gemengde structuren, zoals alleenstaande-ouder-gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gedeelde appartementen, co-housing en co-working spaces en studio-appartementen.

In tegenstelling tot de lay-out van appartementen, wordt de kwaliteit van inkomhallen, trappen en secundaire kamers vaak stiefmoederlijk behandeld, maar bleek dit een hoofdprobleem te zijn vanuit  een Gender Plus perspectief. Ook de gender responsieve kwaliteitscriteria voor gesubsidieerde huisvesting in Wenen en het Zwitsers huisvestingsevaluatiesysteem, en de inspanningen die in Wenen werden geleverd om verschillende vormen van kwaliteitsbeoordeling (alsook hun relevantie met betrekking tot gender) ingang te doen vinden, zullen worden besproken.

De voorbeelden uit Wenen van de lay-out van appartementen in het kader van Frauen Werk Stadt I en II, de cohousing projecten van ro*sa en “wohnprojekt Wien” en het Zurichs cohousing voorbeeld “Kalksbreite” tonen verschillende aspecten van kwaliteit. Pilootprojecten voor gender sensitieve sociale infrastructuur zoals campusscholen en een competitie voor een lokaal onderwijscentrum zijn voorbeelden van ontwerp die zich bewust zijn van de verschillende Gender Plus noden.

Titularis


Eva Kail is een van de leidende deskundigen wat betreft Gender Planning in Europa. Ze werkt bij het ‘Competence Centre Overall Urban Planning, Smart City Strategy, Participation, Gender Planning’ van de Stad Wenen. Als stedenbouwkundige binnen de Executive Group for Construction and Technology coördineerde ze ongeveer zestig pilootprojecten met betrekking tot huisvesting, mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling en sociale infrastructuur. De focus van haar werk ligt op het ondersteunen van een maatschappelijk gevoelige, doelgroep georiënteerde planningscultuur voor de veelvuldige stedelijke planningsprocessen van een snel groeiende stad.

Ze was co-redacteur van het Weense Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development (2013), dat voornamelijk gebaseerd is op de tools en criteria die over de jaren heen in Wenen ontwikkeld werden. Daarnaast gaf ze ook gendervormingen voor multilaterale ontwikkelingsbanken. Ze was eveneens peer reviewer voor het Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design gepubliceerd door de World Bank Group in 2020 en maakte deel uit van het kernteam achter de publicatie “Fair Shared City: Guidelines for Socially Inclusive and Gender-Responsive Residential Development” (Asian Development Bank, 2022).

 

Scroll naar boven