Spring naar content

Vidéo

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Chair BSI-citydev 2022 – Lesson three: Gender responsive public spaces – parks, playgrounds and squares

Publieke ruimten creëren het sociaal kapitaal van nieuwe buurten. Om die reden is het essentieel om een equivalent en kwalitatief aanbod te hebben voor verschillende groepen, bovenal voor lokaal gerichte groepen zoals kinderen, ouderen en de mensen die zorg voor hen dragen.

Een analyse in Wenen toonde aan dat het ontwerp van speeltuinen en sportfaciliteiten veel vaker rekening hield met de belangen van jongens dan van meisjes. De meest succesvolle Weense voorbeelden van mainstream gender sensitief park- en speeltuinontwerp wijzen uit dat dit relatief gemakkelijk kan veranderd worden. Bovendien dient het ontwerp van pleinen en voetgangerszones de verschillende gebruikersgroepen en hun noden en belangen in overweging te nemen. Wat dit betreft zijn participatie- en co-creatieprocessen beloftevolle tools om – wat men noemt –  fair-shared (eerlijk gedeelde) ruimten te creëren.

Wenen heeft zes modelprojecten gerealiseerd wat betreft gender sensitief park ontwerp. Aan vier van deze projecten namen meisjes actief deel. In deze les worden de belangrijkste resultaten hiervan en de gender sensitieve ontwerpwedstrijden voor nieuwe parken in stedelijke ontwikkelingsgebieden voorgesteld. Aan de hand van twee voetgangerszones en winkelstraten wordt het gender sensitieve participatieproces dat de heraanleg van een van de belangrijkste pleinen begeleidde, uitgelegd, alsook de waarde van sociaalruimtelijke analyse en gender sensitieve organisatie van ontwerpwedstrijden. De les zal ook de richtlijnen en analysetools van “Col.lectiu punt 6” uit Barcelona toelichten.

Titularis


Eva Kail is een van de leidende deskundigen wat betreft Gender Planning in Europa. Ze werkt bij het ‘Competence Centre Overall Urban Planning, Smart City Strategy, Participation, Gender Planning’ van de Stad Wenen. Als stedenbouwkundige binnen de Executive Group for Construction and Technology coördineerde ze ongeveer zestig pilootprojecten met betrekking tot huisvesting, mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling en sociale infrastructuur. De focus van haar werk ligt op het ondersteunen van een maatschappelijk gevoelige, doelgroep georiënteerde planningscultuur voor de veelvuldige stedelijke planningsprocessen van een snel groeiende stad.

Ze was co-redacteur van het Weense Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development (2013), dat voornamelijk gebaseerd is op de tools en criteria die over de jaren heen in Wenen ontwikkeld werden. Daarnaast gaf ze ook gendervormingen voor multilaterale ontwikkelingsbanken. Ze was eveneens peer reviewer voor het Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design gepubliceerd door de World Bank Group in 2020 en maakte deel uit van het kernteam achter de publicatie “Fair Shared City: Guidelines for Socially Inclusive and Gender-Responsive Residential Development” (Asian Development Bank, 2022).

 

Scroll naar boven