Spring naar content

Vidéo

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

BSI-citydev.brussels leerstoel 2023: “The Co-Resilient City

Co-resilience is het vermogen van groepen en gemeenschappen om te gedijen en met anderen te verbinden in tijden van crisis. We worden vandaag geconfronteerd met verschillende planetaire crisissen (klimaatverandering, verlies van biodiversiteit, uitputting van hulpbronnen en fossiele brandstoffen, gewapende conflicten, gezondheids- en humanitaire crisissen) en we moeten daarom dringend collectieve oplossingen vinden en actie ondernemen op verschillende schalen (lokaal, regionaal, mondiaal). Co-resilience houdt verband met collectieve vindingrijkheid en het vermogen hulpbronnen te gebruiken om samen en in onderlinge afhankelijkheid op te treden.

Gemeenschappen over de hele wereld hebben veerkrachtige initiatieven opgestart in steden door middel van samenwerking en wederzijdse steun. Deze initiatieven, waarbij soms activisten en praktijkmensen betrokken zijn, vormen een noodzakelijke aanvulling op het optreden van lokale en centrale overheden, dat vaak gezien wordt als traag en ontoereikend. Wat is de concrete bijdrage van deze initiatieven aan de verbetering van de veerkracht van steden? Hoe ondersteunt de overheid ze? Hoe kan hun lokale agency worden gediversifieerd en uitgebreid over schalen en niveaus heen?

Het programma van de leerstoel zal dit jaar ingaan op processen van co-resilience, waaronder belangrijke aspecten als Actoren & Hulpbronnen; Infrastructuur & Tools; Organisatie, Bestuur & Beleid; Ecologie, Economie & Welzijn, en zal manieren verkennen om deze aspecten in kaart te brengen en toekomstscenario’s te maken. Het doel is te leren van lokale en mondiale initiatieven en vormen van samenwerking en strategische actie te definiëren die meer impact en agency kunnen hebben op de schaal van de stad.

Titularis

Prof. Doina Petrescu

Doina Petrescu is Professor Architectuur en Design Activism aan de University of Sheffield en Jubilee Professor 2022 aan de Chalmers University of Gothenburg. Haar onderzoek betreft kwesties van stedelijke veerkracht in relatie tot stedelijke commons, coproductie, feminisme en politics of space. Haar publicaties omvatten onder andere het Urban Commons Handbook (2022) Architecture and Resilience (2018), The Social (re)Production of Architecture (2017), Altering Practices: Feminist Politics and Poetics of Space (2007) en Architecture and Participation (2005).

Ze is medeoprichter samen met Constantin Petcou van l’Atelier d’Architecture Autogérée (urbantactics.org), winnaar van New European Bauhaus (2022), Building4Humanity Resilience Design (2018), Innovation in Politics, category Ecology (2017), 100 projects for the Climate/COP21 (2016), Zumtobel Prize for Sustainability and Humanity (2012), Curry Stone Design Prize (2011) en de European Prize for Urban Public Space (2016 en 2010).

 

Scroll naar boven