Spring naar content

Vidéo

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

BSI-citydev.brussels Leerstoel 2023 – Les 4: Ecologieën, Economie & Welzijn

De huidige kapitalistische productiewijze, gebaseerd op het idee van “eeuwige economische groei”, is onverenigbaar met de ecologische grenzen van de planeet. Het is inmiddels duidelijk dat de ecologische ramp te groot en te complex is om door de bestaande kapitalistische instellingen te worden opgelost, en het maatschappelijk bewustzijn over de klimaatcrisis groeit parallel met de mobilisatie van burgers voor actie, zoals blijkt uit bewegingen en projecten als Fridays for Future, Extinction Rebellion, Degrowth, Transition Towns en R-Urban.

De ecologische kwestie moet worden aangepakt in relatie tot de milieucrisis, maar ook, zoals de Franse filosoof en psychoanalyticus Félix Guattari voorstelde, in relatie tot de sociale ecologie en de heersende mentale ecologie die onze samenleving vormgeven. Het moet ook in post-antropocentrische termen worden aangepakt, voorbij de menselijke wereld naar meer-dan-menselijke leefwerelden.

Praktijken van co-resilience ondersteunen diverse, niet-kapitalistische economieën die gebaseerd zijn op wederzijds belang, delen en samenwerking. Ze zijn gewoonlijk gebaseerd op relaties van collectieve zorg en kunnen bijdragen tot het ecologische herstel van de planeet, terwijl ze lokale belanghebbenden in staat stellen deel te nemen aan het ecologische en economische herstel van hun eigen leefomgeving. Bovendien spelen ze een belangrijke rol in de “mentale ecologie” van de gemeenschap, doordat ze ruimte bieden voor socialisatie, gezondheid en welzijn, en de ontwikkeling van producenten-, burger- en activistische subjectiviteiten mogelijk maken. Het zijn ruimtes om te leren hoe je een veerkrachtige burger kunt zijn: meer sociaal en ecologisch geëngageerd en meer verantwoordelijk in relatie tot de buurt, de stad en de planeet.

Stedelijke processen van eco-commoning en co-resilience kunnen ecologische voordelen genereren met betrekking tot leefwerelden op elke schaal. Hoe kunnen deze voordelen in de tijd worden volgehouden? Wat is de rol van publieke instellingen maar ook van professionals en activisten bij de ondersteuning ervan?

We zullen deze kwesties behandelen aan de hand van voorbeelden van goede praktijken en in dialoog, met name met Annekatrien Verdickt, van VZW Filter Café Filtré.

 

Scroll naar boven