Spring naar content

Note de synthèse

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Jonge kinderen in Brussel: van een institutionele logica naar een systemische visie

In het Belgische federale systeem zijn niet de Gewesten maar de Gemeenschappen bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals onderwijs of cultuur. Hoewel deze materies dus in een Franstalig of Nederlandstalig kader worden beheerd, vormen ze grote uitdagingen voor Brussel. De synthesenota’s van het Brussels Studies Institute hebben al herhaaldelijk in essentie communautaire materies vanuit een Brussels perspectief benaderd, met name door informatie en statistieken te verzamelen om een geconsolideerde stand van zaken op gewestelijke schaal te maken. Nadat het verplicht onderwijs, het hoger onderwijs en in zekere mate het beroepsonderwijs al aan bod zijn gekomen, gaat de in nummer 91 van het tijdschrift Brussels Studies gepubliceerde vijfde synthesenota verder op de ingeslagen weg door de situatie van de jonge kinderen te onderzoeken, vanaf de geboorte tot 6 jaar.

Auteur(s)

Date de publication

21/09/2015

Brussels Studies

Lees de integrale tekst online.

Scroll naar boven