Spring naar content

Note de synthèse

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Huisvesting in Brussel: diagnose en uitdagingen

Deze synthesenota verduidelijkt de verschillende aspecten van de huidige huisvestingsproblematiek in Brussel vanuit verschillende invalshoeken (demografisch, juridisch, politiek en sociologisch). De nota verstrekt geen exhaustieve stand van zaken van de kennis over de woonomgeving, maar biedt een overzicht van de huidige kennis en actuele uitdagingen. De nota licht de verschillende dimensies van de huisvestingsproblematiek toe in de context van de demografische groei en de sociale fragmentering, brengt de controverses en debatten over dat vraagstuk aan het licht en stipt de grootste uitdagingen voor de toekomst aan.

Scroll naar boven