Spring naar content

Note de synthèse

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

De dagelijkse mobiliteit in Brussel: uitdagingen, instrumenten en prioritaire werkdomeinen

Mede op basis van de gegevens en analyses die zijn samengebracht in de eerste twee Katernen van het Kenniscentrum van de mobiliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormt deze synthesenota een uitvoerige, actuele aanvulling op de nota van de Staten-Generaal van Brussel die in 2009 verscheen, en biedt zij een volledige maar vooral genuanceerde stand van zaken van deze materie die tot de kern van de gewestelijke bevoegdheden en uitgaven behoort. In het eerste deel worden de belangrijkste uitdagingen uiteengezet waaraan Brussel het hoofd moet bieden. Vervolgens wordt dieper ingegaan op de institutionele instrumenten en uitdagingen (de actiemogelijkheden zijn bijzonder ingewikkeld in Brussel en de machtsverhoudingen tussen de actoren zijn er krachtig), alvorens af te sluiten met een analyse van de convergenties en divergenties rond twee werkdomeinen die velen als prioriteiten beschouwen voor Brussel, namelijk de ontwikkeling van het spoorwegnet van de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel (MIVB) en de exploitatie van het toekomstige GEN.

Auteur(s)

Date de publication

18/09/2013

Brussels Studies

Lees de integrale tekst online.

Scroll naar boven