Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Socio-economische studie van de citydev woningen

In het kader van het project ‘Socio-economische studie van de citydev woningen’ probeert een BSI-team drie clusters van vragen te beantwoorden over de impact van de citydev.brussels woningen:

  1. In de eerste plaats zal de studie nagaan wat de impact is van deze projecten op de stad en op de wijken. Door mensen te helpen een woning te kopen, beogen stadsontwikkelingsprojecten immers huishoudens met een gemiddeld inkomen te verankeren in het Brussels Gewest, maar ook de sociale diversiteit op lokaal niveau te bevorderen.
  2. Ten tweede zal bij de analyse worden gekeken naar de woon- en sociale trajecten van kopers en kandidaat-kopers, waarbij de kwestie van het (al dan niet) verankeren in het BHG aan bod komt, maar ook de mogelijke gevolgen van de aankoop van een woning in het BHG voor het sociale traject van de betrokken huishoudens.
  3. Tenslotte zal het derde deel van de analyse zich toespitsen op de vastgoedaspecten, d.w.z. de financiële voorwaarden voor de aankoop van het onroerend goed, maar ook het tempo en de beweegredenen voor wederverkoop of verhuur.

Om deze vragen te beantwoorden zullen enerzijds gegevens die citydev zelf doorheen de jaren verzamelde over de (kandidaat-)kopers gekoppeld worden aan administratieve data en zal anderzijds een grootschalige enquête opgezet worden bij alle (kandidaat-)kopers.

Scroll naar boven