Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Referentierooster huurprijzen

Met het onderzoek ‘Opstellen van drie methodologieën voor de ontwikkeling van a) een indicatief rooster van referentiehuurprijzen, b) een enquête over particuliere huurders en c) een profiel van verhuurders in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest‘ gaan onderzoekers  van ULB (IGEAT) en VUB (BRIO), in opdracht van Brussel Huisvesting na:

  1. Hoe de bestaande methodologie om het referentierooster van de huurprijzen in het Brussels Gewest te bepalen, kan verbeterd worden. Aan de hand van verschillende databronnen (kadaster, databank huurcontracten, huurdersenquête) zal een model geschat worden dat toelaat een betrouwbaar beeld te geven van de prijs van een woning met welbepaalde kenmerkten.
  2. Een tweede luik betreft het herzien van de methodologie van de huurdersbevraging, o.a. in het licht van de uitkomsten van luik 1. Een van de knooppunten hier is het bekomen van een voldoende representatieve steekproef waarin ook het meer precaire segment van de woningmarkt voldoende vertegenwoordigd is.
  3. Tenslotte wil het Brussels gewest ook een beter zicht krijgen op het profiel van de verhuurders: met hoeveel zijn ze? Waar wonen ze? Welk juridisch statuut hebben ze? Hoeveel woningen hebben ze in eigendom? Een koppeling van databestanden (kadaster, IPCAL, STATBEL) kan hier wellicht antwoord op bieden. Met het oog op het opmaken van een fijner profiel zal ook een enquetemethodologie aangereikt worden.

Scroll naar boven