Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Observatoire du Centre-ville/piétonnier

Het observatorium BSI-Brussels Centre Observatory (BSI-BCO) bestudeert de ontwikkeling van het Brusselse stadscentrum, nu een deel van de centrale lanen autovrij is gemaakt. Het algemene proces van het autovrij maken van het stadscentrum vormt het uitgangspunt voor uitgebreid onderzoek, maar dient ook als vergrootglas waarmee de onderzoekers van het BSI-BCO ruimere functies, mechanismen en veranderingen in Brussel analyseren en onder de aandacht brengen. Daarom beschouwen zij de voetgangerszone in haar verhouding tot verschillende schalen: het Brusselse stadscentrum, de aangrenzende wijken, de andere Brusselse gemeenten, maar ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de rand en zelfs verder.

Het Observatorium richt zich in het bijzonder op vier onderzoeksgebieden:

  • de sociaal-ruimtelijke dynamiek van de openbare ruimte en de ontwikkeling daarvan;
  • de sociaal-demografische en sociaal-economische ontwikkeling van het stadscentrum;
  • de ontwikkeling van de bereikbaarheid van de voetgangerszone en de verplaatsingsgewoonten van personen en goederen;
  • de ontwikkeling van de openbare actie, het democratische debat en de relatie met de burgermaatschappij.

Het BSI-BCO is een interuniversitaire en interdisciplinaire structuur voor meerschalig onderzoek, opgericht door het Brussels Studies Institute (BSI), en brengt momenteel een veertigtal onderzoekers met heel uiteenlopende achtergronden bijeen: historici, stedenbouwkundigen, architecten, geografen, sociologen, politicologen, ingenieurs, enz. Ze zijn afkomstig van veertien onderzoekscentra verspreid over vijf universiteiten (ULB, VUB, USL-B, KU Leuven en UCL). Die diversiteit in de wetenschappelijke vakgebieden is verrijkend voor de analyse van de vele veranderingen die het stadscentrum onderging sinds de komst van de voetgangerszone. Zo’n complexe dynamiek moet dan ook terecht onder diverse loepen worden genomen en vanuit verschillende standpunten worden bekeken. Het BSI-BCO en zijn onderzoekers vormen op die manier een beeld van het stadscentrum, dat niet louter eendimensionaal is maar net reliëf en diepgang heeft met het oog op concrete acties en analyses.

Het Observatorium streeft er eveneens naar om zijn studies toegankelijk en sociaal bruikbaar te maken en verspreidt ze daarom op grote schaal. Het verbindt er zich ook toe om erover te praten en te debatteren met zowel overheidsinstanties als actoren uit de burgermaatschappij. Naast deze website, die onder meer dienstdoet als platform voor de verspreiding van de onderzoeksresultaten, organiseert het BSI-BCO seminaries en werkvergaderingen en werkt het in het bijzonder samen met de Brussels Academy.

Scroll naar boven