Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

De rol van het leerling-school toewijzingsmechanisme in het produceren van segregatie en het ondersteunen van de vrije schoolkeuze: een exploratieve oefening voor het Nederlandstalig basisonderwijs in Brussel

In deze studie werd gesimuleerd wat de effecten kunnen zijn van uiteenlopende toewijzingsscenario’s (leerlingen > scholen) op de sociale mix in scholen enerzijds en de realisatie van de vrije schoolkeuze anderzijds. Deze simulatieoefening werd uitgevoerd op basis van de geregistreerde voorkeuren van ouders voor het schooljaar 2020-2021 voor scholen in het Brussels Nederlandstalig basisonderwijs. De oefening werd uitgevoerd voor de aanmelders voor de onthaalklas (instappers) enerzijds en de aanmelders voor het eerste leerjaar anderzijds.

De toewijzingsscenario’s werden gevarieerd in termen van:
1) het algoritme: een benadering van het bestaand algoritme versus een algoritme dat een minder absolute invulling van de voorrang Nederlands hanteert
2) de manier waarop afstand (tussen school en domicilie (/werkadres)) en schoolvoorkeur gecombineerd worden: a) afstand ondergeschikt aan schoolvoorkeur (zoals de bestaande situatie), b) de eerste twee voorkeuren herordend volgens afstand, c) schoolvoorkeur en afstand gecombineerd tot een nieuwe maat en d) werkafstand geschrapt.
3) de contingentering (geen/een enkel GOK-contingent/dubbele GOK-contingentering – zoals de bestaande situatie)
4) het voorrangspercentage voor Nederlandstaligen (35% – 85%)
5) de omvang van het GOK-contingent (15% – 50%)

De simulatieoefening leverde erg veel resultaten op. Naast een synthese van de meer algemene bevindingen, wordt in de conclusie van het rapport ook specifiek aandacht besteed aan de scenario’s die binnen de huidige context van het Vlaams regeerakkoord, politiek het meest haalbaar lijken.

Rapport

Scroll naar boven