Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Knowledge intensive activities in the BCR

In februari 2022 start het BSI-onderzoeksproject ‘Het globaal kenniskapitaal van Brussel: Wat betekent de Brusselse kennispool voor onze welvaart?’ in opdracht van VOKA Metropolitan. Meer in het bijzonder zal een onderzoeksconsortium van de KULeuven (ECON; CEDON; Management, Strategie & Innovatie), de ULB (IGEAT) en de VUB (ECOOM VUB, Departement R&D) de kennisintensieve economische sector in het Brusselse in kaart brengen.

Raadpleeg het eindrapport hier: “The knowledge base in Brussels”.

De onderzoeksopdracht omvat drie luiken. In een eerste luik zal het onderzoeksteam kennisintensieve activiteiten definiëren en operationaliseren. Deze activiteiten kunnen immers op verschillende manieren gedefinieerd worden, naargelang verschillende classificaties. Aangezien de nadruk van de onderzoeksopdracht ligt op tewerkstelling zal er bijzondere aandacht worden besteed aan het onderscheid tussen kennisintensieve en laaggeschoolde jobs. Het tweede luik van het onderzoek zal zich richten op het letterlijk en figuurlijk in kaart brengen van directe tewerkstelling in de kennisintensieve sector. Het mogelijke niveau van verfijning van verschillende databronnen zal onderzocht worden om nadien op basis van de meest geschikte bronnen schattingen over de directe tewerkstelling te berekenen. In het derde en laatste luik worden de tewerkstellingseffecten van deze sector verder onderzocht. Dit betekent dat er niet alleen zal gekeken worden naar de directe effecten, maar ook indirecte en geïnduceerde effecten.

Raadpleeg het eindrapport hier: “The knowledge base in Brussels”.

Scroll naar boven