Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Juridische studie | Oprichting van tweetalige scholen in het BHG

De studie onderzoekt in hoofdzaak de juridische mogelijkheden die kunnen worden aangewend om één of meerdere tweetalige scholen in te richten op het Brusselse gewestelijke grondgebied. Het eerste deel onderzoekt het begrip ’tweetalige school’ in het licht van de Grondwet (Titel I). Titel II van het eerste deel geeft een beschrijving van de verschillende scenario’s die mogelijk zijn om het project van een tweetalige school te realiseren. De auteurs trachtten daarbij een onderscheid te maken tussen de mogelijkheden inzake regulerende overheid en die wat betreft de inrichtende macht van een tweetalige school. De studie onderzoekt de organisatie van tweetalige scholen ook in het licht van de wetgeving op het taalgebruik (Eerste deel, Titel III).

Het tweede deel van de studie onderzoekt de mogelijke alternatieven voor de organisatie van tweetalige scholen, met het oog op de versterking van het talenonderwijs in Brussel. Men zal zien dat de bevoegdheden van de gemeenschappen in dit domein ruimer zijn dan de tekst van de Grondwet kan doen vermoeden. De rechtspraak berust immers bij het Grondwettelijk Hof (Titel I).

De gemeenschappen kunnen bijvoorbeeld meer inzetten op taalverwerving door immersie of submersie en door onderling samen te werken om de uitwisseling tussen leerkrachten en leerlingen te versterken. Ten slotte wijzen de auteurs er op dat de gemeenschappen altijd de mogelijkheid hebben om het onderwijs van de tweede taal te versterken (Titel II).

Bekijk hier het eindrapport

 

Scroll naar boven