Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Internationale studenten in Brussel

 “Brussel telt momenteel naar schatting zo’n 110.000 studenten in de hoger onderwijsinstellingen betoelaagd door de Gemeenschappen en de Federale Overheid. Zowat één op vier betreft een student in internationale mobiliteit. Ondanks het (numerieke) belang van deze subgroep is de kennis erover relatief beperkt. Met dit project wenste Brik (de servicedesk voor studenten aan een Nederlandstalige Instelling voor Hoger Onderwijs in Brussel) zicht te krijgen op de thematiek van internationale studenten in Brussel om zo haar beleid beter te kunnen onderbouwen.

De kennis over internationale studenten in Brussel is fragmentair en voor bepaalde aspecten ook ontbrekend. Het project wil dit remediëren door:

  1. a) een ‘boordtabel’ te ontwikkelen omtrent internationale studenten in Brussel, op basis van de beschikbare kwantitatieve en kwalitatieve gegevens, ten einde zicht krijgen op de bestaande kennis.
  2. b) lacunes in de bestaande kennis op te vullen door:

–   een online-enquête te houden bij internationale studenten in Brussel

–   focusgroepen te houden met internationale studenten om de resultaten van de enquête verder te duiden

–   focusgroepen te houden met beleidsmakers binnen de instellingen voor hoger onderwijs om een beter zicht te krijgen op het (gewenste) gebruik van data aangaande internationale studenten”

Scroll naar boven