Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

De toegankelijkheid van de kinderopvang in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het Brussels Gewest telt zo’n 46.000 kinderen jonger dan drie jaar en een opvangcapaciteit van zo’n 20.500 erkende plaatsen. Met een dekkingsgraad van 44,3% komt het Brussels Gewest daarmee in de buurt van de Europese norm (45%). Hoewel niet alle jonge kinderen opvang nodig hebben, blijft de toegang voor bepaalde groepen moeilijk, mede vanwege de verschillen in aanbod tussen gemeenten/buurten, de gehanteerde tarieven, naast ook andere kenmerken die de toegankelijkheid bepalen. Dit onderzoek, waarvoor het rapport op dit moment wordt afgerond, presenteert eerst een multi-dimensionele definitie van toegankelijkheid (geografisch, financieel, sociaal/cultureel, praktisch en op vlak van begrijpbaarheid), waarna er een diagnose wordt opgemaakt van het gewestelijk aanbod in het licht van deze definitie.

In eerste instantie wordt hiervoor een cartografie opgemaakt van de geografische en financiële toegankelijkheid van de verschillende opvanglocaties, rekening houdend met de kenmerken van zowel vraag (waar wonen de meeste jonge kinderen en wat is hun socio-economisch profiel) als aanbod (waar vinden we het grootste aanbod en welk tarief hanteren ze).  Op basis hiervan wordt een typologie voorgesteld inzake de toegankelijkheid  van de Brusselse opvangvoorzieningen. Vervolgens wordt informatie omtrent andere aspecten van toegankelijkheid, zoals die verzameld werd middels een enquête bij zo’n 190 kinderopvanglocaties (Franstalige en Nederlandstalige), gekoppeld aan deze verschillende groepen voorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd in opdracht van perspective.brussels.

Scroll naar boven