Spring naar content

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

BSI - citydev.brussels 2019 leerstoel

Intro

Een goede stad heeft alles wat nodig is. Hoe kunnen we samen onze steden beter in staat stellen om een volledig gediversifieerde economie te huisvesten?

Mark Brearley neemt de gelegenheid te baat om verder aan te dringen op steden met een diverse economie.

Kort na de inaugurale sessie volgen een reeks van 4 lezingen en seminariesessies aan de ULB, gekoppeld aan de masteropleidingen architectuur, stedenbouw en stadsstudies. Alle lezingen zijn gratis publiek toegankelijk en alle geïnteresseerden kunnen zich dan ook zonder probleem bij de studenten voegen.

Herbekijk de inaugurele les hier.

Leerstoelhouder

MARK BREARLEY

Directeur van Cass Cities, hoogleraar stedenbouw, London Metropolitan University en eigenaar van Kaymet, een Londense fabrikant van cateringmateriaal.

Leerstoelhouder

Mark BREARLEY

Outputs

Document 1, Document 2

Georganiseerd oor

BSI, citydev.brussels

Inaugurele les

Aucun événement à venir.

Cursussen

In de afgelopen 17 jaar (waarvan een tiental jaar in dienst van de burgemeester van Londen)
heeft Mark Brearley meer dan 250 lezingen en toespraken allerhande gegeven.

Vaak gericht op heel specifieke thema's. Het waren geen academische presentaties, maar eerder tussenkomsten die een pleidooi voor actie inhielden en concrete resultaten presenteerden. Ze waren gericht op het stimuleren van verschuivingen in bewustzijn, denken en handelen. Voor deze leerstoel heeft Mark Brearley 4 van die 250 lezingen uit zijn portfolio geselecteerd om ze opnieuw tegen het licht te houden. Elk van hen is nauwkeurig gescript en rijkelijk geïllustreerd met beelden.

Deze 4 lezingen bieden een venster op Brearley's ervaring met dit thema en zijn argumenten daarbij, het werken aan praktische strategieën, het bevorderen van invloedsgericht onderzoek en concrete projecten. Daarbij voortbouwend op zijn dubbele expertise van stedelijke beleidsmaker en “expert van buitenuit”. Op het einde van de lezingen wordt voldoende tijd voorzien voor interactie met het publiek.

Aucun événement à venir.

Workshops

Deze 2 workshops zijn gericht op een academisch en professioneel publiek.

Aucun événement à venir.

Scroll naar boven