BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

BSI - citydev.brussels 2019 leerstoel

Intro

Een goede stad heeft alles wat nodig is. Hoe kunnen we samen onze steden beter in staat stellen om een volledig gediversifieerde economie te huisvesten?

Mark Brearley neemt de gelegenheid te baat om verder aan te dringen op steden met een diverse economie.

Kort na de inaugurale sessie volgen een reeks van 4 lezingen en seminariesessies aan de ULB, gekoppeld aan de masteropleidingen architectuur, stedenbouw en stadsstudies. Alle lezingen zijn gratis publiek toegankelijk en alle geïnteresseerden kunnen zich dan ook zonder probleem bij de studenten voegen.
.

Leerstoelhouder

MARK BREARLEY

Directeur van Cass Cities, hoogleraar stedenbouw, London Metropolitan University en eigenaar van Kaymet, een Londense fabrikant van cateringmateriaal.

Leerstoelhouder

Mark BREARLEY

Outputs

Document 1, Document 2

Georganiseerd oor

BSI, citydev.brussels

Inaugurele les

maandag 18 februari
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Inaugurele rede, Leerstoel

Inaugurele rede van de interuniversitaire leerstoel BSI-citydev.brussels

Het Brussels Studies Institute en citydev.brussels hebben de eer u uit te nodigen voor de inaugurele rede van de interuniversitaire leerstoel BSI-citydev.brussels die plaatsvindt op maandag 18 februari 2019 om 14u30 in de Bibliotheek Solvay.   Titulaire : MARK BREARLEY Directeur van Cass Cities en Professor Stedenbouw, London Metropolitan University en eigenaar van Kaymet, een Londense fabrikant van horeca materiaal. “Een goede stad heeft alles wat nodig is“ Hoe kunnen we samen onze steden beter in staat stellen om een volledig gediversifieerde economie te huisvesten?   Programma 14u30 Onthaal 15u00 Toespraak van Benjamin Cadranel, administrateur-generaal citydev.brussels 15u15 Toespraak van het Brussels Studies Institute 15h30 Inaugurale lezing door Mark Brearley 16u30 Vraag en antwoord 17u00 Drink   Image : Diogo Pires Ferreira / Cities of Making.

Cursussen

In de afgelopen 17 jaar (waarvan een tiental jaar in dienst van de burgemeester van Londen)
heeft Mark Brearley meer dan 250 lezingen en toespraken allerhande gegeven.

Vaak gericht op heel specifieke thema's. Het waren geen academische presentaties, maar eerder tussenkomsten die een pleidooi voor actie inhielden en concrete resultaten presenteerden. Ze waren gericht op het stimuleren van verschuivingen in bewustzijn, denken en handelen. Voor deze leerstoel heeft Mark Brearley 4 van die 250 lezingen uit zijn portfolio geselecteerd om ze opnieuw tegen het licht te houden. Elk van hen is nauwkeurig gescript en rijkelijk geïllustreerd met beelden.

Deze 4 lezingen bieden een venster op Brearley's ervaring met dit thema en zijn argumenten daarbij, het werken aan praktische strategieën, het bevorderen van invloedsgericht onderzoek en concrete projecten. Daarbij voortbouwend op zijn dubbele expertise van stedelijke beleidsmaker en “expert van buitenuit”. Op het einde van de lezingen wordt voldoende tijd voorzien voor interactie met het publiek.

woensdag 20 februari
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Cursussen, Leerstoel

Joining in

Deze lezing, die voor het eerst werd gehouden op een openbaar evenement georganiseerd door de London Metropolitan University, introduceert Brearley’s ervaring met het proces van stedelijke verandering in de afgelopen 30 jaar, gepresenteerd als een avontuur in 5 smaken. Daarbij horen onder andere zijn tijd waarin hij het ontwerp en de stedelijke strategiepraktijk East heeft opgezet, zijn 12 jaar van samenwerking met Richard Rogers voor de burgemeester van Londen en zijn betrokkenheid bij de stedelijke industriële economie. Ontwikkeld 2010, Londen, aanpassingen & toevoegingen 2014.

woensdag 27 februari
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Cursussen, Leerstoel

Shaping a better London

Deze lezing, gehouden in onder meer Antwerpen, Belfast, Limerick en Belgrado, vertelt het verhaal van Design for London (geleid door Brearley in zijn laatste jaren), zijn missie, manier van werken, en enkele van zijn realisaties. Die verwezenlijkingen omvatten het promoten van een verschuiving in de houding ten opzichte van de openbare ruimte, het bevorderen van een substantiële catalogus van initiatieven en projecten, en het op gang brengen van onderzoek naar de fijne geografie van de economie van de stad. Ontwikkeld 2012, Antwerpen, heruitgaves in 2013 en 2015.

woensdag 13 maart
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Cursussen, Leerstoel

We want a city of high streets

Deze lezing pleit voor een stad met hoofdstraten, met een verwijzing naar het onderzoek dat in Londen is uitgevoerd door en voor het Design for London-team in de jaren na 2010. Een lans wordt gebroken voor hoofdstraten als plaatsen met een aanwezigheid en uitwisseling van een divers burgerlijk en economisch leven. Dat vormt hèt stedelijke idee voor de huidige eeuw, de spil van de nieuwe metropolitane mentaliteit, een gastheer voor de organische update van de burgerlijke sfeer, en een gedurfde weg voorwaarts voor de stad van duurzaamheid en mixiteit. Ontwikkeld 2015, Londen. Te enten met enkele elementen uit een versie uit 2018.

woensdag 20 maart
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Cursussen, Leerstoel

A good city has industry

Dit gesprek loopt via een reeks argumenten die pleiten voor de integratie van de industrie in de steden, waarbij uitgebreid wordt verwezen naar de industriële economie van Londen en de strijd om deel uit te maken van de metropool. Er wordt ook kort gekeken naar de desbetreffende pogingen van andere steden en er is een verkenning van nieuwe (of heruitgevonden) ontwikkelingstypen, en een oproep tot dringende actie om steden met een rijke en complexe economie in stand te houden. Ontwikkeld 2015, Antwerpen, heruitgave 2016.

Workshops

Deze 2 workshops zijn gericht op een academisch en professioneel publiek.

vrijdag 5 april
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Leerstoel, Workshops

Mix at Weststation

De workshop wordt gegeven in combinatie met een masterclass van een week voor studenten van de ULB La Cambre-Horta, experts van citydev.brussels en andere professionals en academici die welkom zijn op de eindpresentatie-sessie op vrijdag.  Het onderzoek van de studenten zal zich toespitsen op een afgebakende site in de wijk Gare de l’Ouest / Weststation van Sint-Jans-Molenbeek, waarbij wordt nagedacht over hoe huisvesting en industriële activiteit te combineren, hoe een goede mix te bereiken en economische groei mogelijk te maken. Mark Brearley zal optreden als referent en expert, nadat de studenten een week lang hebben gewerkt. Professor Benoit Moritz coördineert en leidt de masterclass. Daarnaast is er een inbreng van andere academici en stakeholders, waaronder citydev.brussels.  Tijdens de eindpresentatie/workshop wordt het werk van de studenten voorgesteld naast relevante citydev.brussels-projecten. Alleen op uitnodiging.

vrijdag 24 mei
BSI-citydev.brussels Leerstoel 2019, Leerstoel, Workshops

BSI-citydev.brussels leerstoel | workshop 2

Voor deze workshop gebruiken we de resultaten van de 4de workshop over stedelijke economie die het departement Omgeving organiseerde in samenwerking met citydev.brussels (20 – 24 mei). We gaan in op hoe stadsgebieden voor gemengd gebruik en nieuwe woningen kunnen worden verzoend met industriële en/of logistieke gebieden. Hoe kunnen de economische activiteiten bijdragen tot de stedelijke gemengdheid? Hoe geef je de industriële activiteit in de stad een zetje om zo een stuk stad op te bouwen? De casestudy gaat over het gebied aan de Dieudonné Lefèvrestraat. In dit deel van Brussel moet een veelbelovende toekomst zijn weggelegd voor industriële activiteiten (ook logistieke en havenactiviteiten) met de heraanleg van Thurn & Taxis en de nieuwe woningen in Tivoli GreenCity. Een vooraanstaand team van experts, onder wie Annekatrien Verdickt en Jan Terwecoren van Architectuurplatform, Roeland Dudal van Architecture Workroom en Benoit Moritz van MSA, zal zich buigen over dit onderwerp met professor Mark Brearley. De ruwe waarnemingen en de suggesties van het team worden voorgesteld en besproken tijdens de tweede workshop van de interuniversitaire leerstoel BSI-citydev.brussels 2019 op de Université Saint-Louis – Bruxelles, met de professionals, doctorandi en onderzoekers van het BSI-netwerk. Waar? Examenkamer, Université de Saint-Louis – Bruxelles Op uitnodiging.