Spring naar content

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

BSI - citydev.brussels 2017 leerstoel

Intro

De eerste les van deze tweede leerstoel, georganiseerd door citydev.brussels en het BSI, had als titel "De 10 belangrijkste lessen van het stadsproject". Er volgden drie lessen en twee workshops.

Herbekijk de inaugurele les hier.

Leerstoelhouder

ARIELLA MASBOUNGI

Ariella Masboungi was hoofd stadsarchitect van de Franse staat en inspecteur-generaal voor duurzame ontwikkeling bij het Franse ministerie voor duurzame ontwikkeling en de Grand Prix de l'urbanisme 2016. Momenteel staat ze aan het hoofd van de "5 à 7 van de Ville Aménagement Club", de "Matinées du CGEDD" en de "ateliers projet urbain", plaatsen voor debatten over de conceptuele, operationele en methodologische vooruitgang van Franse en Europese stedelijke projecten.

Leerstoelhouder

Ariella MASBOUNGI

Outputs

Document 1, Document 2

Georganiseerd door

BSI, citydev.brussels

Inaugurele rede

Aucun événement à venir.

Cursussen

Leegstand en dakloosheid: de rol van counterspaces Sinds de jaren 1990 worden er in de centrale wijken van São Paulo almaar meer verlaten gebouwen gekraakt. Wonen in een kraakpand is een alternatief geworden omdat de huisvestingscrisis blijft toenemen en verschillende groepen en individuen geen toegang hebben tot sociale huisvesting of formele marktalternatieven. Sommige van die “ocupações” zijn erin geslaagd zich open te stellen voor een bredere dynamiek en allianties te sluiten met verschillende sociale en politieke actoren. Ze ontwikkelden tactieken om te kunnen blijven en zich te verzetten tegen uitzetting, en creëren tegelijkertijd alternatieve verbeeldingen en praktijken rond ruimtegebruik. Tijdens deze eerste les gaat Raquel Rolnik eerst in op de ervaringen met huisvestingskraakpanden in São Paulo. Samen met de studenten reflecteert ze kritisch op de complexiteit van de strijd en de realiteit die gepaard gaat met de rol van die counterspaces in de stad. Tot slot richt ze zich op mogelijke pistes om het huisvestingsbeleid in São Paulo en elders te herdenken.

Huisvesting in het rijk van de financialisering Na de crisis van 2008 zijn er wereldwijde marktverschuivingen opgetreden en mogelijkheden ontstaan voor investeerders om hun liquide kapitaal vrij over grenzen, sectoren en projecten te verplaatsen. De gebouwde omgeving in het algemeen en huisvesting in het bijzonder werden nieuwe grenzen van speculatie en rentenierschap. De huisvestingscrisis, die het gevolg was van de financialisering van huisvesting – in de fase van hypotheken/eigendom, werd de basis voor de ontwikkeling van een nieuwe activaklasse gebaseerd op huurwoningen. Dankzij nieuwe informatietechnologieën konden investeerders de eigendom van verspreide eenheden concentreren, inkomstenstromen en gegevens extraheren en bundelen in kapitaalmarkten, in operaties die beheerd worden door digitale platforms en apps.  Deze veranderingen hebben niet alleen een nieuwe vorm van financialisering van huisvesting van bovenaf mogelijk gemaakt – via partnerschappen tussen zakelijke verhuurders en de staat – maar hebben ook nieuwe, perverse verbanden gegenereerd tussen arbeidsonzekerheid, informaliteit en financieel kapitaal. Deze les begint met een lezing van Raquel Rolnik, gevolgd door een moment van interactie tussen de leerstoelhouder en het publiek.

dinsdag 23 april
Cursussen, Cursussen

BSI-citydev.brussels Leerstoel 2024 – Les 3: Planning voor ongelijkheid

Planning voor ongelijkheid In deze lezing presenteert Raquel Rolnik enkele conflicten, thema’s en politieke keuzes die de evolutie van São Paulo sinds zijn stichting hebben bepaald. Rolnik, gesteund door de rapper Emicida die meewerkte aan haar laatste boekproject, onderstreept de stelling dat stedelijke ongelijkheid het resultaat is van een politiek project, dat op zijn beurt nieuwe openingen creëert voor een potentiële transformatie: “Als de beschamende sociale afgrond waarin we ons vandaag bevinden het resultaat is van bewuste keuzes, dan zal de constructie van een betere toekomstige stad evenzeer afhangen van dergelijke keuzes.” Deze les begint met een lezing van Raquel Rolnik, gevolgd door een moment van interactie tussen de leerstoelhouder en het publiek.

De risico’s van risico: onteigeningen en het recht op de stad Historisch gezien werden administratieve normen en planningsterminologie aangewend om de grenzen van de “outcast” vast te stellen. In de naam van hygiëne en de ‘war on drugs’ werden volkse buurten gestigmatiseerd en als zodanig gemarkeerd om te verdwijnen. De term ‘risico’ werd de nieuwste rechtvaardiging om de grenzen van ‘voorkeursgebieden’ vast te stellen – voorwerp van dreigende uithuiszettingen – om gemobiliseerd te worden als nieuwe breuklijnen voor de uitbreiding van kapitaal. Als rode stippen op een kaart kunnen die plekken ten prooi vallen aan geweld en vernietiging in naam van de legaliteit. Maar bij het aanpakken van dit scenario is het belangrijk om te erkennen dat de stad een permanent strijdtoneel is en dat er voortdurende verhuisbewegingen van ‘encampments’ zijn. Raquel Rolnik betoogt dat in deze ‘stedelijke oorlogsvoering’ (urban warfare) de ruimte niet het decor is van de gevechten, maar wel dat waar de gevechten om draaien. In deze context moeten strategieën om de gevolgen van klimaatverandering in de stad te beperken niet worden bedacht zonder een grondige lezing van de politieke economie van de ruimte. Deze les begint met een lezing door Raquel Rolnik, gevolgd door een moment van interactie tussen de leerstoelhouder en het publiek.

Workshops

Aucun événement à venir.

Scroll naar boven