Spring naar content
Laden Evenementen

Agenda

Brussels Studies Institute (BSI)

Workshop 1 – Cartografie van woononzekerheid en dynamieken op de woningmarkt

Cartografie van woononzekerheid en dynamieken op de woningmarkt

Woningmarkten zijn vandaag onderhevig aan processen van herstructurering. Deze zijn gerelateerd aan verschillende gecombineerde nieuwe trends zoals de opkomst van digitale huurplatforms, werk op afstand, nieuwe migratiestromen en de financialisering van huisvesting. Deze processen leiden vaak tot een verdringing van stadsbewoners, die uit de woningmarkt worden geprijsd. Zelfs als er geen sprake is van verdringing, dwingt de stijging van de huurprijzen op sommige locaties individuen en gezinnen om meer dan de helft van hun inkomen uit te geven aan huisvestingskosten. Zowel de last van deze hogere huurkosten als uithuiszettingen en verdringing hebben een grote impact op het dagelijkse leven van stadsbewoners. Toch is er weinig bekend over de prevalentie en de oorzaken van woononzekerheid, omdat de meeste gevolgen worden beleefd als een individuele ervaring en als zodanig zijn ze doorgaans onzichtbaar op het niveau van de stad, waardoor beleidsmakers en gemeenschappen er zelden tot geen rekening mee (kunnen) houden in hun acties.

Om dergelijke bewegingen op te sporen en zichtbaar te maken, zijn methodologieën nodig die niet alleen rekening houden met waar en hoe processen van verdringing en acute situaties van onbetaalbaarheid plaatsvinden, maar ook met de logica van woningmarkten die uithuiszettingen veroorzaken en de onderlinge verbanden die beide met elkaar en met overheidsbeleid verbinden.

Onderzoekers, studenten en webdesigners in verschillende landen hebben “observatoria van uithuiszettingen” ontwikkeld, die cartografische methoden en verschillende soorten databases gebruiken om dreigende en daadwerkelijke uithuiszettingen te identificeren, in kaart te brengen en te analyseren.  Het doel van deze observatoria is om de dynamiek, de stedelijke projecten en het beleid die tot uithuiszettingen leiden te begrijpen en te beïnvloeden.

De workshop bestaat uit twee delen: in het eerste deel worden verschillende methodologieën met de deelnemers gedeeld (het meerschalig in kaart brengen van bedreigingen en uithuiszettingen met een combinatie van collaboratieve cartografische processen, etnografische onderzoeksstrategieën en methoden voor het verzamelen en analyseren van gegevens).

Tijdens het tweede deel van de workshop zullen de deelnemers proberen om gezamenlijk een kaart op te stellen van de dynamiek van de woningmarkt in Brussel, door gebruik te maken van beschikbare gegevens, technische rapporten en wetenschappelijke studies om “hotspots” van woononzekerheid te identificeren, alsook projecten, regelgevingen en plannen die hiermee in wisselwerking kunnen staan.

 

*Aangezien slechts een beperkt aantal personen kan deelnemen aan de workshop, kunt u – als u interesse hebt in workshop 1 – een e-mail sturen naar info@bsi.brussels waarin u kort aangeeft waarom u geïnteresseerd bent om deel te nemen en hoe u wil bijdragen aan de workshop. 

Date

21 mrt 24

Heure

de 15:00 à 18:00

Tarif

Gratis

Lieu

Université Saint-Louis – Bruxelles

Scroll naar boven