Spring naar content
Laden Evenementen

Agenda

Ontdek de nieuwe BSI Synthesenota: “Kleinhandel in Brussel: de stad verzoenen met een sector in volle verandering”

Kleinhandel in Brussel: de stad verzoenen met een sector in volle verandering

Note de synthèse BSI

Samenvattingen

In 2017 telde het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 20 700 verkooppunten van goederen en diensten, via dewelke de Brusselaars 87 % van hun uitgaven besteden. De detailhandel vertegenwoordigt ongeveer 9 % van de werkgelegenheid in het gewest. Deze synthesenota geeft een overzicht van de kennis over de handel in Brussel, een essentiële economische sector die echter moeilijk te vatten is wegens de diversiteit. Bovendien wordt deze sector geconfronteerd met ingrijpende veranderingen in de consumptie, de stadsomgeving en de interne organisatie van het beroep. Na een toelichting van het analysekader, waarbij de handel wordt gedefinieerd aan de hand van de functies, vormen en spelers, komen de auteurs tot een aantal bevindingen die verband houden met belangrijke dynamieken in de sector (verandering van aanbod en vraag, ontwikkeling van de overheidsregulering…). Het derde deel van de nota biedt een antwoord hierop door te bepalen met welke grote uitdagingen de sector, met de steun van de overheid, rekening zal moeten houden om handel en stad weer met elkaar te kunnen verzoenen.

Noten van de auteur (Fr)

La note de synthèse sur le commerce bruxellois a été rédigée en février 2020. Si les effets du confinement associé au Covid-19 ont été suivis attentivement par les auteurs durant le processus éditorial, ils ne disposaient toutefois pas, à l’heure de la parution, de données permettant d’évaluer les conséquences effectives des mesures de fermeture appliquées sur les commerces de biens et les services à caractère commercial. Une réévaluation post-crise de l’état du secteur, et en particulier des indépendants, aura évidemment toute sa pertinence, mais les constats structurels rassemblés ici contribueront, nous l’espérons, à mettre en place des politiques de relance pertinentes et bien ciblées.

Date

04 mei 20

Heure

de 08:00 à 17:00

Tarif

Lieu


Scroll naar boven