Spring naar content
Laden Evenementen

Agenda

Brussels Studies Institute (BSI)

Les 2: Production and the mixing of social classes – Luk Peeters (English)

Les 2 – Production and the mixing of social classes

Hoe verhouden we ons tot anderen die niet zijn zoals wij?

De onkunde om ons te verhouden tot onze omgeving kan in verband gebracht worden met de modernistische aanpak, die erin bestond de stedelijke functies wonen en produceren te scheiden. Vandaag stellen we vast dat deze historische scheidslijnen in onze steden grote problemen hebben veroorzaakt inzake mobiliteit en ecologie. Om verschillende redenen lijkt het vandaag vanzelfsprekend om functies te vermengen in steden, al botsen we bij het combineren en herontwerpen van deze gescheiden functies op verschillende bedreigingen.

Productie in de stad? Ja, maar… het vermengen van functies in combinatie met het ontwerpen van ruimtes voor veelzijdig gebruik leert ons dat het samenbrengen van personen van verschillende achtergronden en socio-economische profielen complex en soms zelfs ongemakkelijk is. Dient architectuur niet neutraal te zijn in zijn programmatie? De belangrijkste vraag die een ontwerper zich zou moeten stellen, is hoe de gebouwen te ontwerpen om samenleven mogelijk te maken.

De thema’s die aan bod zullen komen tijdens de tweede lezing zijn sociale integratie, flexibel ontwerp, naburige industrie en betrouwbaarheid.

Luk Peeters

Luk Peeters, master ingenieur-architect en stedenbouw, is senior partner bij ORG. Hij beheert er architectuurprojecten in het Brussels kantoor. Hij heeft vijftien jaar ervaring in architectuur en projectmanagement. Hij volgde al talrijke grote en kleine projecten op, zowel in België als in het buitenland. Luk behaalde zijn masterdiploma Burgerlijk ingenieur-Architect aan de KULeuven en een masterdiploma Stedenbouw aan de KULeuven en UGent. Voor hij ORG mee oprichtte, werkte hij bij TPF en Sweco.

Praktische informatie

Dinsdag 10/11: van 12:00 tot 13:30

Lezing via videoconferentie: klik hier om in te schrijven

Om de les bij te wonen, klik op de link hieronder: 

Sujet : Chaire BSI-citydev.brussels : “Production and the mixing of social classes”
Heure : 10 nov. 2020 12h Bruxelles
Participer à la réunion Zoom:
ID de réunion : 949 1342 0107
Code secret : 663256

Date

10 nov 20

Heure

de 12:00 à 13:30

Tarif

Lieu


Scroll naar boven