Spring naar content
Laden Evenementen

Agenda

Irib

Bruxelles: een stad, een gewest én een gemeenschap – Een gedachtenexperiment voor Brussel: vers une intégration des communes, des communautés et de la Région (Intervention bilingue)

De Brusselse institutionele architectuur is een ingewikkeld kluwen waarin het niet steeds eenvoudig is om te bepalen welke overheid bevoegd is. Deze complexiteit staat vaak een coherent beleid in de weg. In het kader van het interuniversitaire project “Welke Grondwet na 2019?” lanceerden de onderzoekers Johan Lievens, Youri Mossoux en Karel Reybrouck hun voorstellen rond de vereenvoudiging van de Brusselse instellingen door een versterking van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.

In het kader van deze middagsessie van het IRIB presenteren zij hun voorstel, dat twee onderdelen omvat. Vooreerst stellen zij voor om de rol van het Brusselse  Gewest in gemeenschapsaangelegenheden te versterken door de overdracht van de bevoegdheden van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (bejaardenzorg,beleid voor mensen met een beperking, gezinsbijslagen, enz.) en de gemeenschapsbevoegdheden van de federale overheid (bv. de biculturele aangelegenheden en tweetalig onderwijs). Daarnaast stellen zij voor om de 19 gemeenten af te schaffen en de gemeentelijke bevoegdheden over te dragen aan het Brusselse Gewest. Het Gewest krijgt daarbij de bevoegdheid om nieuwe gedecentraliseerde besturen te creëren, waarvan het autonoom het aantal, de structuur en de bevoegdheden kan bepalen. Concluderend wordt geschetst hoe de Brusselse institutionele architectuur er eventueel uit zou kunnen zien na de voorgestelde hervorming.

Programma
12u00 – sandwiches ; 12u30 – presentatie ; 13u30 – debat

Inschrijvingen
Registratie is gratis maar verplicht. Een formulier zal beschikbaar zijn aan het einde van de vorige IRIB Middag.

Date

25 nov 19

Heure

de 12:00 à 14:00

Tarif

Lieu

Université Saint-Louis – Bruxelles

Scroll naar boven