Spring naar content

Reader's Digest

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Citizens, knowledge and the city

Het Brussels Studies Institute (BSI) organiseerde op 21 april 2022 de studiedag “Citizens, knowledge and the city” in het kader van het Festival “Knowledge for the City”. Deze studiedag, ter gelegenheid van de tiende verjaardag van het Brussels Studies Institute, spitste zich toe op de rol van burgers in de opbouw van kennis over de stad. Vertrekkend van de vaststelling dat er een veelheid aan manieren is waarop burgers in Brussel vandaag de dag deelnemen aan het produceren van kennis over de stad, werd er tijdens deze studiedag ingegaan op de opportuniteiten, de uitdagingen maar ook de moeilijkheden verbonden aan de participatie van burgers aan kennisopbouw over de stad. In de voormiddag werd een meer beschouwend overzicht gegeven van de belangrijkste vragen die zich stellen. Na de lunch werd in twee parallelle sessies ingezoomd op Brusselse projecten en initiatieven rond water enerzijds en luchtkwaliteit anderzijds.

Voormiddagsessie :

  • Simon Boone (BSI)

  • Linde Moriau & Lien Mostmans (VUB)

  • Keynote: Julie Hermesse (UCLouvain)

  • Panelgesprek: Xavier Hulhoven (Innoviris), Tim Cassiers (BRAL), Jacques Moriau (Crebis-ULB), Sean Vanonckelen (moderator)

Namiddagsessie:

  • Burgers (co-)produceren kennis over luchtkwaliteit in Brussel: projecten Curieuzenair en Chercheurs d’Air
    • Fran Lauriks (UA), Dirk Jacobs (ULB), Justine Di Prima (Chercheurs d’Air), Raf Pauly (BRAL), Sara De Sloover (moderator)

Slotbeschouwing door Etienne Toffin (ULB)

Scroll naar boven