Spring naar content

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

BrOOC : Brussel Ontcijferd

De eerste vrij toegankelijke, online cursus volledig gewijd aan Brussel!

Het Brussels Studies Institute (BSI) heeft het genoegen om de eerste Massive Open Online Course die volledig gewijd is aan Brussel voor te stellen ! 

Deze cursus wordt "BrOOC" genoemd voor Brussels Open Online Course. De cursus heeft als doel de vooroordelen over Brussel te deconstrueren en je de Brusselse stadsregio te laten ontdekken met zijn vele historische, geografische, sociologische, politieke, administratieve, stedenbouwkundige en andere facetten.

Deze eerste vrij toegankelijke versie in zeven delen biedt jullie bovendien de mogelijkheid om mee te werken aan de kennisopbouw over Brussel: cursisten kunnen ons ten allen tijde hun suggesties of bemerkingen overmaken. Op die manier bouwen we samen met de cursisten en de Brusselse samenleving aan deze BrOOC.

Klaar om Brussel te (her)ontdekken ? Laten we eraan beginnen !

  • De eerste academische cursus volledig gewijd aan de studie van Brussel
  • Leesbaar en toegankelijk voor iedereen
  • Een interdisciplinaire benadering
  • Een tweetalig en interuniversitair partnerschap
  • Meer dan 20 onderzoekers

DEEL 1

Brussel, hoofdstad van... ?

Een aantal territoriale en administratieve realiteiten zijn zo verweven dat we er soms in verdwalen. In dit deel proberen we wat orde te brengen in de verschillende mogelijke betekenissen van Brussel.

DEEL 2

Ieder zijn stad !

Iedere Brusselaar heeft zijn eigen perceptie van zijn stad. Die verschilt van wijk tot wijk, van persoon tot persoon... In dit deel proberen we op een gestructureerde manier te kijken naar deze verschillende percepties.

DEEL 3

Brussel, de tweede meest kosmopolitische stad van de   wereld ?

Doorheen zijn geschiedenis heeft Brussel altijd een sterke aantrekkingskracht uitgeoefend op mensen uit heel België en de wereld. De Brusselse multiculturaliteit is bijzonder rijk en dient hier als uitgangspunt voor een analyse van de Brusselse bevolking.

DEEL 4

Brussel, alleen maar    filekampioen ?

De mobiliteit in Brussel en zijn rand wordt door veel gebruikers vaak als een nachtmerrie beleefd. Vandaag vormt mobiliteit het middelpunt van vele debatten. Om die te kunnen volgen is het nodig om de belangrijkste uitdagingen te begrijpen. En die kun je niet enkel samenvatten als een vervoerskwestie.

DEEL 5

Brussel, een permanente  bouwwerf ?

De grote werven die het dagelijks leven van de inwoners sinds de XIXe eeuw overhoop haalden, zijn wereldberoemd. Ze zijn zelfs verantwoordelijk voor een nieuw woord: “verbrusseling”. Om de bestaansreden en de impact van deze langdurige bouwwerven te vatten, is het essentieel om zowel de ambities als de gevolgen ervan in herinnering te brengen.

 

 

 

DEEL 6

Brussel, administratieve stad en spionnennest ?

Brussel wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van vele regionale, nationale en internationale administraties en instellingen die uiteraard de aandacht trekken van... veel spionnen! Los van bekende romans, films en andere detectiveseries is de aanwezigheid van geheim agenten eenvoudigweg te verklaren door de uitzonderlijke concentratie van plaatsen van macht en besluitvorming. Het doel van dit laatste deel is om een duidelijk inzicht te krijgen in de politieke rol van Brussel in België, Europa en meer algemeen in de hedendaagse wereld.

DEEL 7

Brussel, de groenste hoofdstad van Europa?

Brussel is een 'groene' hoofdstad wat betreft het aantal bomen en groene ruimten. Maar het Zoniënwoud en de eilanden van privétuinen drijven  de betrokken parameters op... Grond, water, lucht, organisaties, mobilisaties, milieuonrechtvaardigheid: in dit deel belichten we verschillende aspecten van de natuur in Brussel en de relatie tussen de Brusselaars en hun leefmilieu.

Logo NL
Scroll naar boven