Skip to content

Chercheur

ANNUAIRE

Janssens Rudi ✝

Bio

Rudi Janssens studeerde sociologie aan de VUB en promoveerde in 1995 tot doctor met het proefschrift ‘A Boolean Approach to Attitude Measurement applied to the Integration Process of Women from Turkish and Moroccan Islamic Minorities into a Western Value System’.

Hij was achtereenvolgens aan de VUB verbonden aan het ‘Centrum voor Statistiek en Operationeel Onderzoek’, het ‘Centrum voor Vrouwenstudies’ en het ‘Centrum voor de Interdisciplinaire Studie van Brussel’, het huidige BRIO.

Bij BRIO was hij verantwoordelijk voor het taalbarometeronderzoek in Brussel en de Vlaamse Rand. Hiernaast publiceerde hij onder andere over verschillende aspecten van het taalgebruik en taalbeleid in meertalige en multiculturele steden, over de relatie mobiliteit, migratie en integratie, en over verhuisbewegingen van en naar Brussel.

Rudi Janssens overleed op 21 augustus 2021.

Het BRIO-taalbarometeronderzoek wordt verdergezet en kan gevolgd worden op https://www.briobrussel.be

fc_190507rudijanssen48038-2

Fonction

Professeur

Centre(s) de recherche

BRIO

Domaine(s)

langue

Université(s)

VUB

Publications

Rudi Janssens, Meertaligheid als cement van de stedelijke samenleving. Een analyse van de Brusselse taalsituatie op basis van taalbarometer 3, Brussel, VUBPRESS, 2013
“Taalgebruik in Brussel en de plaats van het Nederlands : enkele recente bevindingen”
Author: Janssens, Rudi, Brussels Studies Institute, 2008.
“Le multilinguisme urbain : le cas de Bruxelles”
Authors: Janssens, Rudi, RacineCampus, 2014.

Scroll To Top