Aller au contenu

Chercheur

ANNUAIRE

Enhus Els

Bio

Gedurende 10 jaar was zij onderzoeker aan het Centrum voor Sociologie van de Vrije Universiteit Brussel. De onderzoeken betroffen het cultuurfestival Europalia, kaders in het jeugdwerk, de acculturatie van Vlamingen in Brussel, werklozenwerkingen en het tijdsbudget van werklozen en werkenden. Vanaf 1986 tot 1990 was zij onderzoeker bij de vakgroep Criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Ze verrichtte daar onderzoek naar de visie van de bevolking op de politie en de afhandeling door de politie van vragen uit de bevolking. Els Enhus is momenteel als docent verbonden aan de vakgroep criminologie van de Vrije Universiteit Brussel. Ze doceert criminologie en victimologie, politionele organisatie en politiebeleid, politie & veiligheid en statistische methoden in de criminologie. Ze is samen met Prof.dr. P.Ponsaers (Vakgroep Strafrecht en Criminologie, Universiteit Gent) directeur van de interuniversitaire onderzoeksgroep Sociale Veiligheidsanalyse (SVA). Haar onderzoek richt zich op de rol en impact van discours in de sociale constructie van veiligheid en criminaliteit en in de cijfermatige weergave ervan. Tevens wordt de invloed op de beleidskeuzen gemaakt in de maatschappelijke reactie op criminaliteit, onveiligheid en onveiligheidsgevoelens en de wijze waarop deze worden omgezet in praktijken gehanteerd binnen organisaties voor formele sociale controle, bestudeert.

default_thumb

Mail

els.enhus@vub.ac.be

Fonction

Chercheur

Centre(s) de recherche

CRiS

Domaine(s)

criminologie

Université(s)

VUB

Publications

« De Brusselse politie in de problemen. Schaalvergroting, een oplossing? », Enhus, Els, Lezing voor de Orde van de Prince. 2010.
« Veiligheid en Brussel. » Enhus, Els, Presentatie en deelname debat ter voorbereiding van de Statengeneraal over Brussel. 2009.
« Stadsbendes en hun buurt, Eindverslag onderzoeksproject in opdracht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. » Van Mechelen, Liesbeth; Christiaens, Jenneke; Enhus, Els; Eliaerts, Christian, Brussel, 2001.

Faire défiler vers le haut