Spring naar content

Vidéo

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Chair BSI-citydev 2022 – Lesson one: Gender responsive neighborhoods

De planningsfase van stedelijk design en stadsontwikkeling beïnvloedt op een beslissende manier het kwaliteitspotentieel voor de daaropvolgende planningsfases. Groene structuren moeten worden gezien als de ruggengraat van stadsontwikkeling. Hun kwantiteit, maar ook hun locatie, vorm en ruimtelijke inbedding in gebouwde structuren beïnvloeden in hoge mate hun aantrekkelijkheid en bruikbaarheid voor verschillende groepen mensen. Deze eerste overwegingen zijn cruciaal: het is onmogelijk om structurele gebreken te compenseren met goed design in een latere fase. Zo zijn ook de voorgestelde bouwstructuren van het stedelijke design zoals de oriëntatie, de diepte van vleugels of de ventilatie van blokken relevante voorwaarden voor de kwaliteit van appartementen en kantoren.

Om tegemoet te komen aan de complexe structuur van alledaagse leefpatronen en zorgtaken is de ruimtelijke nabijheid van verschillende functies van groot belang. Het concept van een stad van korte afstanden of 15-minuten stad vergt gemengde structuren, een voldoende aanbod van sociale en groene infrastructuur en een aangepaste mobiliteit met inbegrip van veilige wegen en wachtzones voor voetgangers, fietsers en gebruikers van openbaar vervoer.

In deze les komen een aantal voorbeelden en ervaringen uit Wenen aan bod zoals Lake City Aspern, een van de meest ambitieuze Europese ontwikkelingsgebieden of het urban design concept van Frauen Werk Stadt I, hetgeen nog steeds Europa’s grootste buurt is die ontworpen werd door vrouwelijke architecten op basis van gendercriteria.  Verder worden in deze les ook tools, procedures en aanbevelingen, gebaseerd op de inspanningen die geleverd werden voor kwaliteitscontrole in stedelijke ontwikkelingsgebieden in Wenen, toegelicht.

Titularis


Eva Kail is een van de leidende deskundigen wat betreft Gender Planning in Europa. Ze werkt bij het ‘Competence Centre Overall Urban Planning, Smart City Strategy, Participation, Gender Planning’ van de Stad Wenen. Als stedenbouwkundige binnen de Executive Group for Construction and Technology coördineerde ze ongeveer zestig pilootprojecten met betrekking tot huisvesting, mobiliteit, publieke ruimte, stadsontwikkeling en sociale infrastructuur. De focus van haar werk ligt op het ondersteunen van een maatschappelijk gevoelige, doelgroep georiënteerde planningscultuur voor de veelvuldige stedelijke planningsprocessen van een snel groeiende stad.

Ze was co-redacteur van het Weense Manual for Gender Mainstreaming in Urban Planning and Urban Development (2013), dat voornamelijk gebaseerd is op de tools en criteria die over de jaren heen in Wenen ontwikkeld werden. Daarnaast gaf ze ook gendervormingen voor multilaterale ontwikkelingsbanken. Ze was eveneens peer reviewer voor het Handbook for Gender-Inclusive Urban Planning and Design gepubliceerd door de World Bank Group in 2020 en maakte deel uit van het kernteam achter de publicatie “Fair Shared City: Guidelines for Socially Inclusive and Gender-Responsive Residential Development” (Asian Development Bank, 2022).

*Foto ©Luiza Puiu, provided by 3420 AG

 

Scroll naar boven