Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Ontwikkeling van een autonomieverzekering in Brussel – Monitoring (COCOM)

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voorzag voor de legislatuur 2014-2019 de invoering van een Brusselse zelfredzaamheidsverzekering die de keuze om zelfstandig te blijven wonen moet ondersteunen. Dit onderzoek had hierin een beleidsvoorbereidende functie en bestond uit 3 luiken:

  • Lot 1: Analyse van de behoeften die in het kader van een zelfredzaamheidsverzekering zouden moeten gedekt worden en vaststellen van de profielen van potentiële begunstigden. Ook werden de kosten van enkele potentiële pakketten van diensten voorgesteld.
  • Lot 2: Een actuariële analyse die nagaat wat de financieringmogelijkheden zijn onder de verschillende scenario’s die voortvloeien uit de behoefteanalyse.
  • Lot 3: Juridische en legistieke bijstand, onder de vorm van een project van een ordonnantie, heeft tot doel een verplichte autonomieverzekering op te zetten binnen het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad.

Scroll naar boven