Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Onderzoeksproject over de herinternalisatie van banen

Sinds de jaren 70 is er een wijdverspreide tendens om ondersteunende activiteiten uit te besteden. Dit trend werd sinds de jaren 1990 ook zichtbaar in de Belgische publieke sector en binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Vaak gaat het om taken die weinig specifieke scholing vereisen, zoals schoonmaak en bewaking.

Recent kwam echter een tegenbeweging op gang. Omwille van uiteenlopende redenen (kosten/batenanalyse, ontevredenheid over de geleverde kwaliteit, nood aan instrumenten voor het voeren van een arbeidsmarktbeleid, enz.), werd overwogen om terug over te gaan tot inbesteding. Deze studie ging, in opdracht van beezy (nu talent.brussels), na hoe de Brusselse publieke instellingen beslis(s)/(t)en of uitbesteding dan wel intern beheer van arbeidstaken de beste oplossing is.

Scroll naar boven