Spring naar content

Recherche

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Leegstaande woningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Tot op vandaag is er erg weinig geweten over de toestand van de wooneenheden in het BHG en leegstand in het bijzonder. Het meest recente onderzoek schat het aantal leegstaande woningen in het BHG op 15 à 30 000, maar gezien de huizenmarkt de laatste twintig jaar enorm veranderd is, is ook dit cijfer niet langer accuraat.

In opdracht van Brussel Huisvesting probeert het BSI, in samenwerking met het Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (BRIO, VUB) et het Institut de Gestion de l’Environnement et d’Aménagement du Territoire (GEAT, ULB), de woonsituatie in het BHG beter in kaart te brengen en meer specifiek een (benaderende) inventaris op te maken rond leegstand in het gewest. 

Deze opdracht is geen sinecure gezien heel wat relevante gegevens niet eenvoudig ter beschikking gesteld worden en gezien de erg uiteenlopende manieren waarop adressen geregistreerd staan in de verschillende datasets. De eerste opdracht bestond er dan ook in een dataset te creëren die zo volledig mogelijk alle wooneenheden in het BHG omvat. Hiervoor werd een koppeling gemaakt tussen het kadaster enerzijds en het rijksregister anderzijds. 

Deze dataset werd vervolgens gekoppeld worden aan een reeks andere gegevens betreffende nutsvoorzieningen (zoals water en gas). Een leegstaande wooneenheid kan in dit opzicht opgevat worden als een wooneenheid zonder gedomicilieerden en/of zonder water-/ gas-… verbruik. Belangrijk is dat hierbij onderscheid gemaakt wordt tussen tijdelijke leegstand, situaties die mogelijk onterecht als leegstand beschouwd worden en situaties van structurele leegstand.

Omdat er onvoldoende tijd voorzien is om zelf buurtonderzoek uit te voeren, zal er niet altijd exact aangegeven kunnen worden of het om een ‘leegstaande woning’ gaat. Daarom zal de uiteindelijke database ook indicatoren omvatten die de waarschijnlijkheid van leegstand helpen inschatten.

Scroll naar boven