Spring naar content

Publication BSI

BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

De impact van de uitbreiding van de voetgangerszone in het centrum van Brussel op de mobiliteit en de gepercipieerde toegankelijkheid en kwaliteit van de openbare ruimte

Op 29 juni 2015 werden de Anspachlaan en verschillende aangrenzende straten door de stad Brussel afgesloten voor gemotoriseerd verkeer als onderdeel van het plan om het voetgangersgebied in het centrum van Brussel uit te breiden. Door het ontbreken van een omvattend monitoringsysteem trokken veel belanghebbenden de geloofwaardigheid en nauwkeurigheid van de gepubliceerde gegevens over de gevolgen van het plan in twijfel. Daarom hebben het BSI-Brussels Centre Observatory (BSI-BCO) en de onderzoeksgroepen VUB-MOBI en USL-B-CESIR in het bijzonder, verschillende aspecten van de uitbreiding van het voetgangersgebied onderzocht. Omdat de impact op de mobiliteit nogal controversieel was en er nauwelijks gegevens beschikbaar waren om de verschillende beweringen al dan niet te staven, werd een grootschalige enquête besteld door het kabinet van de minister van Mobiliteit en Openbare Werken en de gewestelijke administratie, Brussel Mobiliteit. Deze enquête peilt naar de impact van het voetgangersproject op het verplaatsingsgedrag, de perceptie van de toegankelijkheid van het nieuwe voetgangersgebied en de kwaliteit van de openbare ruimte. De enquête heeft zowel betrekking op bezoeken aan het stadscentrum in het algemeen (d.w.z. “de Vijfhoek”) als op bezoeken aan de nieuwe voetgangerszone langs de Anspachlaan, tussen het De Brouckèreplein en het Fontainasplein. De eerste enquête werd uitgevoerd in mei en juni 2017, terwijl de vervolgenquête gepland is voor 2021. Daarnaast werd een analyse van de Bedrijfsvervoersplannen uit 2017 (verzameld door Leefmilieu Brussel) en een vergelijking met de gegevens uit 2014 en 2011 uitgevoerd om na te gaan hoe het woon-werkverkeer in het bijzonder werd beïnvloed door het autovrij maken van de centrale lanen.” Voor meer informatie, klik hier: https://bsi-bco.brussels/the-impact-of-the-extension-of-the-pedestrian-zone-in-the-centre-of-brussels-on-mobility-accessibility-and-public-space/

Auteur(s)

Cathy Macharis; Imre Keseru, Geert te Boveldt, Mareile Wiegmann, Liesbeth de Wilde, Sofie Vermeulen

 

Scroll naar boven