BRUSSELS STUDIES INSTITUTE

Het platform voor onderzoek over Brussel

Oproep tot kandidaturen

Oproep tot kandidaturen : BSI Student Thesis Awards 2019

In 2016 lanceerde het Brussels Studies Institute haar Student Thesis Awards, jaarlijkse prijzen voor uitstekende eindverhandelingen over Brussel. De laureaten ontvangen een geldprijs van 2.000 EUR en begeleiding in het kader van een eventuele peer-reviewed publicatie in het wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies.

Agenda

zaterdag 23 maart
Evenement

Négocier le vivre-ensemble: l’exemple de Brass’art à Molenbeek

dinsdag 26 maart
Leerstoel

“Companies and Sustainable Mobility” : Final dissemination event

vrijdag 29 maart
Evenement

De Nacht van de Kennis over Brussels 2019

donderdag 4 april
Midi de l'IRIB

Reformer la politique des voitures de société : CoCaTax

dinsdag 23 april
Midi de l'IRIB

« C’est compliqué ! » : l’Union européenne et la politique selon des jeunes Bruxellois

donderdag 25 april
Colloquium

États Généraux de l’air de Bruxelles

Activiteiten van het BSI

Het BSI fungeert als een contact- en coördinatieplatform voor academisch onderzoek over Brussel met een bijzondere focus op de sociale en humane wetenschappen.

Je ontdekt binnenkort in deze rubriek de volledige lijst van onze onderzoeken en evenementen. Je zal er er ook online sleutelinformatie kunnen raadplegen.

ONDERZOEK

Het BSI produceert onderzoek over Brussel

Het BSI produceert geïntegreerd onderzoek over Brussel (via interuniversitaire en multidisciplinaire onderzoeksteams) om maatschappelijke uitdagingen in het Brussels stadsgewest aan te pakken.

LEERSTOELEN EN EVENEMENTEN

Het BSI organiseert publiek toegankelijke evenementen rond Brussel-kennis

Het BSI organiseert een reeks evenementen rond thema's die relevant zijn voor de academische wereld, de politieke agenda en het maatschappelijk debat.

DISSEMINATIE EN DOCUMENTATIE

Het BSI ontwikkelt referentiewerken over Brussel en ondersteunt partners hieromtrent

Eén missie van het BSI is om onderzoekers, experts, beleidsmakers en alle geïnteresseerden op een eenvoudige en betrouwbare manier sleutelinformatie te verstrekken over Brussel in haar vele hoedanigheden.

De BSI-methode

1

Brusselse academische samenwerking

De samenwerking tussen de Brusselse universiteiten en hogescholen bevorderen

2

Interdisciplinaire benadering

Het onderzoek over Brussel “ontschotten”, door een interdisciplinaire benadering te promoten

3

Meertalig

De wisselwerking tussen de taalgroepen aanmoedigen door activiteiten in drie talen (Frans, Nederlands en Engels) te realiseren

4

Intellectuele hub

Functioneren als intellectuele hub met uiteenlopende actoren van de Brusselse samenleving

Het BSI is de motor van een Brusselkennis-ecosysteem

bsi01

Het BSI werkt intensief samen met zijn twee zusterorganisaties: het elektronisch wetenschappelijk tijdschrift Brussels Studies en de Brussels Academie, die lezingencyclussen voor het grote publiek organiseert.

Het BSI is partner van de intra-universitaire netwerken voor stadsstudies: Eb-xl (ULB), BCUS (VUB) en IRIB (USL-B).

bsi02

Het BSI verenigt 29 onderzoekscentra die verbonden zijn aan acht instellingen voor hoger onderwijs, samen goed voor meer dan 300 onderzoekers uit een breed scala van disciplines.

ONTDEK DE ONDERZOEKSCENTRA, DIE LID ZIJN VAN HET BSI
 • BATir - Building, Architecture & Town Planning (ULB)
 • BCUS - Brussels Centre for Urban Studies (VUB)
 • Bedrijfskunde - Praktijkgericht Onderzoek (Odisee)
 • BIAL - Brussels Institute for Applied Linguistics (VUB)
 • BRIO – Brussels Informatie-, Documentatie- en Onderzoekscentrum (VUB)
 • BUSI - Department of Business (VUB)
 • CEDRE – Centre d’Etude du Droit de l’Environnement (Université Saint-Louis – Bruxelles)
 • Centre de droit public - (ULB)
 • CES – Centre d’Etudes Sociologiques (Université Saint-Louis – Bruxelles)
 • CEVIPOL - Centre d'étude de la vie politique (ULB)
 • CIRC - Centre Interdisciplinaire de Recherches en Droit Constitutionnel et Administratif (Université Saint-Louis – Bruxelles)
 • CLARA - Centre des Laboratoires Associés pour la Recherche en Architecture (ULB)
 • CLIC - Centre for Literary and Intermedial Crossings (VUB)
 • COSMOPOLIS - City, Culture & Society (VUB)
 • CRHIDI - Centre de Recherches en Histoire du Droit et des Institutions (Université Saint-Louis – Bruxelles)
 • CRISS : Approches sociales de la Santé  - Ecole de Santé Publique (ULB)
 • Dominique Verté (VUB) from Belgian Ageing Studies
 • GERME - Groupe de recherche sur les Relations Ethniques, les Migrations et l’Egalité (ULB)
 • GIRSEF - Groupe interdisciplinaire de Recherche sur la Socialisation, l'Education et la Formation (UCL)
 • iCite - International Centre for Innovation, Technology and Education Studies (Solvay Brussels School of Economics and Management - ULB)
 • IGEAT - Institut de Gestion de l'Environnement et d'Aménagement du Territoire (ULB)
 • Interface Demography (VUB)
 • IRIB - Institut de Recherches Interdisciplinaires sur Bruxelles (Université Saint-Louis – Bruxelles)
 • LIEU - Laboratoire interdisciplinaire en études urbaines (ULB)
 • METICES - Migrations, Espaces, Travail, Institutions, Citoyenneté, Epistémologie, Santé (ULB)
 • MOBI - Mobility, Logistics and Automotive Technology Research Centre (VUB)
 • Onderzoekscel Data en Beleid (OCDB) / Research Unit Data & Policy (RUDP) (VUB)
 • POLISSI - Politiques et systèmes de Santé - Santé internationale - Ecole de Santé Publique (ULB)
 • RHEA Expertisecentrum (VUB)
 • SOFT - Software Languages Lab (VUB)
 • SMIT - Studies on Media, Information and Telecommunication (VUB)
 • TOR (Tempus Omnia Revelat) - Onderzoeksgroep voor de studie van tijd, cultuur en samenleving (VUB)