Spring naar content
Laden Evenementen

Agenda

Wervingreserve-Functie van directeur/trice van het Brussels Studies Institute

 

 

Het Brussels Studies Institute (BSI)  legt een wervingsreserve aan voor de functie van

directeur/directrice

 

Het Brussels Studies Institute zag het licht in 2012 als resultaat van de wens van academici om samen te werken aan een betere kennis over Brussel, inclusief de verspreiding daarvan. Het BSI doet dat door onderzoekers van verschillende instellingen, disciplines en beide taalgroepen samen te brengen. Tegelijk functioneert het als een soort van « intellectuele hub » die voor verbinding zorgt met heel uiteenlopende actoren van de Brusselse samenleving.

Negenentwintig onderzoekscentra en verschillende individuele onderzoekers, verbonden aan 8 hoger onderwijsinstellingen (ULB, VUB, USL-B, UCL, KUL, UQAM, Odisee, ICHEC), zijn momenteel lid van het BSI. Ze zijn goed voor meer dan 250 onderzoekers uit een brede waaier van disciplines.

Het BSI legt een wervingsreserve aan voor de functie van directeur/directrice die vacant zou kunnen worden op 1 oktober 2019.

Dankzij een financiering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de functie van directeur/directrice van het BSI verzekerd tot 28 februari 2022, met de mogelijkheid tot verlenging. Een tussentijdse interne evaluatie is voorzien na 6 maanden werking.

De persoon die de functie van directeur/directrice zal uitoefenen, wordt ondersteund door een team dat bestaat uit 3.5 VTE.

 

De volgende taken en rollen maken deel uit van de functie (non-exhaustieve lijst) :

– in het verlengde van de algemene, strategische beslissingen die genomen worden door de Raad van Bestuur van het BSI (en verder uitgewerkt door het directiecomité, Bureau genoemd), neem je de initiatieven die nodig zijn om de goede werking van het onderzoeksnetwerk te verzekeren en om uitvoering te geven aan de missies en doelstellingen die werden opgenomen in de kaderovereenkomst met Innoviris (met name wat betreft de productie, verspreiding en valorisatie van kennis over Brussel);

– je zorgt voor een intens contact met zowel academici binnen en buiten het BSI-netwerk als met actoren allerhande van de Brusselse samenleving;

– je bent verantwoordelijk voor het goede verloop van de administratieve en financiële opvolging van de BSI-dossiers en je beheert de personeelsdossiers;

– je volgt de activiteiten op het vlak van onderzoek en publicaties van het BSI op (contact met opdrachtgevers en auteurs, peer review, redactiewerk, verspreiding, …) ;

– je houdt een beredeneerde inventaris van het onderzoek over Brussel bij;

– je staat in voor de interne en externe verspreiding van informatie wat betreft Brusselkennis;

– je staat (samen met de desbetreffende diensten van de universiteiten) in voor de rol van intellectuele hub tussen, enerzijds, onderzoekers die over Brussel werken en, anderzijds, overheden en andere actoren van de Brusselse samenleving wat betreft het ontwikkelen van interuniversitaire en interdisciplinaire projecten;

– je werkt nauw samen met de sleutelpartners van het BSI

 

Het profiel dat we zoeken :

 

De kandidaat/kandidate:

– beschikt over een diploma van doctor, bij voorkeur in de sociale en humane wetenschappen (geografie, sociologie, geschiedenis, politieke wetenschappen, economie, recht, …);

– kan bogen op ervaring wat betreft onderzoek over Brussel of, bij gebrek daaraan, heeft een sterke interesse in stedelijke en Brusselse problematieken;

– heeft ervaring in het ontwikkelen en onderhandelen van onderzoeksprojecten;

– kent de Brusselse institutionele context;

– heeft ervaring in het communiceren met verschillende stakeholders (academici, politici, middenveldorganisaties, journalisten, …);

– is in staat om een netwerk van onderzoekers aan te sturen;

– beschikt over goede synthese- en schrijfvaardigheden en heeft ervaring met redactiewerk;

– heeft ervaring in het beheer van een team en van projecten;

– is perfect tweetalig (Frans en Nederlands) en beschikt over een goede kennis van het Engels.

 

Bijkomende inlichtingen en kandidaatstelling:

 

Website BSI : https://bsi.brussels/

Kandidaturen, vergezeld van een CV, moeten voor 26 juni ‘s middags ingediend worden bij Prof. Dr. Serge Jaumain, voorzitter van de Raad van Bestuur van het BSI op het volgende e-mailadres: serge.jaumain@ulb.ac.be

Een kopie van het dossier dient naar het volgende e-mailadres gestuurd te worden: info@bsi-brussels.be

De sollicitatiegesprekken met de geselecteerde kandidaten zullen doorgaan op 3 juli.

Date

26 jun 19

Heure

de 12:00 à 12:00

Tarif

Lieu


Scroll naar boven