Spring naar content
Laden Evenementen

Agenda

Brussels Studies Institute (BSI)

BSI-citydev.brussels Leerstoel 2023 – Les 1: Actoren & Hulpbronnen

Van co-resilience is sprake wanneer groepen en gemeenschappen gedijen in situaties van onzekerheid en onvoorspelbare veranderingen. Deze nadruk op onzekerheid en ontwrichting in het discours over veerkracht heeft de discussies over duurzaamheid uitgedaagd (en geactualiseerd). Het heeft een meer dynamisch perspectief op veranderingsprocessen geïntroduceerd, aan de hand van latere begrippen als “aanpassingsvermogen”, “transformatie”, “transitie” en “resourcefulness“.

Resourcefulness is een relatief nieuw concept dat betrekking heeft op de noodzaak om ruimte, kennis en macht te identificeren, beschikbaar te stellen, te herverdelen en te delen tussen lokale actoren en gemeenschappen om de veerkracht te vergroten. Het idee van ‘resourcefulness’ is essentieel om co-resilience te begrijpen, omdat het processen van veerkracht koppelt aan de agency of empowerment van de gemeenschap.

Processen van collectief delen, samenwerking en mutualisatie zijn manieren om binnen een gemeenschap, een wijk of een stad resourcefulness te activeren. Het ontstaan van netwerken voor collectief delen en de ondersteuning van processen van gemeenschappelijk gebruik kunnen zowel op individueel als op collectief niveau praktijken van veerkracht ten goede komen. Deze netwerken voor collectief delen kunnen de duurzaamheid van lokale initiatieven vergroten, hen in staat stellen op te schalen en nieuwe iteraties te genereren door replicatie en vermenigvuldiging. Ze kunnen ook verbindingen tot stand brengen tussen initiatieven op verschillende locaties, waardoor het delen van kennis en het bieden van wederzijdse steun wordt vergemakkelijkt en een collectief vermogen wordt opgebouwd om op grotere schaal veranderingen teweeg te brengen.

Op basis van de theoretische achtergrond van de Actor-Network Theory van Bruno Latour en aan de hand van een aantal concrete voorbeelden, zal deze les zich richten op het begrip co-resilience als resourcefulness en de actornetwerken die deze genereren.

Dit zal gebeuren in dialoog met het project Commons Josaphat, dat zal worden voorgesteld door Kato Van Speybroeck (Public Governance Institute, KU Leuven), die onderzoek doet naar praktijken van commoning in Brussel.

Adres:

Odisee Campus, Hermes gebouw (lokaal HER1 06.201, 6de verdieping)

Stormstraat 2

1000 Brussel

Date

13 mrt 23

Heure

de 12:00 à 13:30

Tarif

Lieu

Campus Odissee

Scroll naar boven